2014. gada 10. jūlijā plkst.18.00 Pārventas bibliotēkā (Ventspilī, Tārgales ielā 4) notiks koncerts “Spāņu ainiņas”.

Mums tikai liekas, ka Spānija ir kaut kur tālu, ka mūsu tautas ir atšķirīgas gan temperamenta, gan valodas, gan kultūras ziņā. Ceturtdienas vakarā koncertā ieklausīsimies dziesmās no spāņu sarsuelām (galvenokārt Spānijā izplatīts operetei līdzīgs žanrs ar liriskām, komiskām, dažkārt arī dramatiskām ainiņām), ko dziedās Ventspils Mūzikas vidusskolas absolvente Antra Kriņicina, kuras dzīve tagad cieši sasaistījusies ar Spāniju. Savā priekšnesumā viņa vēlas dot nelielu ieskatu spāņu pasaulē, atklājot klausītājiem mazas dzīves ainiņas, pārdzīvojumus dziesmās, kas, runājot izcilā spāņu dzejnieka Antonio Mačādo vārdiem „dzied un stāsta, ka šodiena vakar jau bija”.

Spāniskos ritmus klavieru pavadījumā izspēlēs Andris Jansons – arī mūsu mūzikas vidusskolas absolvents, bet spānisko noskaņu papildinās Anna Griķe un Ingus Kokins, kopā ar autoru izpildot Andra Jansona kompozīciju ar Antonio Mačādo dzeju. Vakaru vadīs un komentārus teiks Aija Bumbiere un David García Delgado. Viss, ko dzirdēsim šajā vakarā būs kā varavīksnes loks, kas netverami tuvinās saules pielietajai dienvidu zemei.

Ieeja koncertā bez maksas.
 
 
Informācijai:
Igeta Gredzena
Ventspils bibliotēka
Pārventas bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 63680072; 22030982
igeta.gredzena@ventspils.lv
www.biblioteka.ventspils.lv