Arheoloģes, numismātes, vēstures zinātņu kandidātes Tatjanas Bergas pētījums - Piltenes monētu un sudraba stienīšu depozīts ir unikāls avots Ziemeļkurzemes 13. gs. naudas apgrozības vēsturē. Depozīts atrasts 2012. gadā, tā sastāvā 88 monētas, 29 sudraba stienīši un divi atsvariņi. Darba autorei palaimējies redzēt kopumā visu privātkolekcijā nonākušo depozītu, nofotografēt monētas un nosvērt stienīšus un atsvarus. Piltenes 13. gs. depozīts sniedz vērtīgas liecības par monētu un stienīšu apgrozību Latvijas teritorijā un par vietējo monētu kalšanas sākumu. Līdz pat 13. gs. 60. gadiem Latvijas teritorijā, pārsvarā Daugavas krastos, bijuši apgrozībā Gotlandes feniņi. Pēdējos gados veiktie izrakumi Kurzemē sniedz jaunas liecības par reģiona vēsturi un tai skaitā par naudas apgrozību 13. gs. Atradumi Puzes Lejaskrogā, Ances senkapos, Mežītes pilskalnā, atsevišķi atradumi Ventas krastā un pēdējais - Piltenes depozīta atradums, rosināja apkopot un izvērtēt visas ziņas par 13. gs. vācu denāru atradumiem Latvijā.

Tagi: nauda, Pērījumi, Tatjana Berga