Ministru kabinets 2014. gada 1. jūlija sēdē atbalstīja biedrības „Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome” priekšlikumu, paredzot muzeja iekļaušanu Latvijas Nacionālā vēstures muzeja struktūrā no 2015. gada 1. janvāra.

Tautas frontes muzejs ir privāts muzejs – biedrības "Tautas frontes muzeja sabiedriskā padome" struktūrvienība. Biedrība uzskata, ka Tautas frontes muzejs kā privāta institūcija tai doto valstiski nozīmīgo uzdevumu – atklāt Latvijas Tautas frontes lomu Latvijas neatkarības atgūšanā – spēj veikt ierobežotā, šo vēsturisko notikumu nozīmībai neadekvātā apjomā.

Muzejā, strādājot diviem darbiniekiem, nav iespējams organizēt sistemātisku un mērķtiecīgu kultūrvēsturisko liecību komplektēšanu, to zinātnisko izpēti, pilnvērtīgu komunikācijas darbu. Biedrības un muzeja juridiskais statuss – privāta institūcija – negarantē regulāru un pietiekamu finansējuma apjomu, līdz ar to nav uzskatāms par optimālu muzeja darbībai ilgtermiņā.

Tautas frontes muzeja kā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja struktūrvienības darbība garantēs valsts budžeta dotāciju muzeja pamatfunkciju veikšanai un infrastruktūras uzturēšanai. Tādējādi tiks nodrošināta arī Latvijas Tautas frontes vēsturiskās ēkas Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15, saglabāšana valsts īpašumā. Savukārt Tautas frontes muzeja iekļaušana nacionāla muzeja struktūrā atbilst tā sabiedriskajai nozīmībai.

Ziņu sagatavoja:
Jana Šakare
Kultūras ministrijas Muzeju nodaļas
pārvaldes vecākā referente
Tālr.: 67330305
Jana.Sakare@km.gov.lv

Tagi: Muzeji, Tautas frontes muzejs