2014. gada 18. jūnijā plkst. 18:00 Pilssalas zirgu pļavā (Jelgavā) smelsimies spēku senču dziesmās, ielīgosim Jāņus un gatavosimies vasaras saulgriežu svinībām Saulītei par godu! Šī mēneša tautasdziesmu dziedāšanas vakars būs ļoti īpašs, jo dosimies pie dabas, uz Pilssalas zirgu pļavu. Līdzi jāņem sedziņa sēdēšanai, saulgriežu noskaņojums, dziesmas un cienastiņš.


Jāņi ir vasaras saulstāvji – augstākais Saules pacelšanās punkts zenītā, un tos svin jo īpaši krāšņi, jo kas gan to var zināt, vai vēl Saulīte atnāks atpakaļ, ja mīļi netiks lūgta, ja skaļi netiks uzgavilēts viņas spožumam, ja nebūs kas par to priecājas. Un tā ļaudis ir ievērojuši Sauli visos gadalaikos, lai Saulīte ievērotu arī viņus.


Aicināti ir visi - dziedātpratēji, dziedātnepratēji, rūcēji dūcēji un ikviens, kam patīk tautasdziesmas un labi pavadīts laiks!


Nepiemērotu laikapstākļu gadījumā tikšanās notiks Zinātniskās bibliotēkas K. Barona zālē.


Papildu informācija:
Kristīne Muciniece
E-pasts: kristine.muciniece@gmail.com
Tālr.: 26595049