2014. gada 17. jūnijā plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Bibliotēkā (Rīgā, Kalpaka bulvārī 4) norisināsies vēsturnieces un Turības Komunikācijas zinātņu katedras vadītājas Inetas Lipšas monogrāfijas "Seksualitāte un sociālā kontrole Latvijā, 1914-1939" grāmatas atvēršana. Darbā aplūkots, kā iedzīvotāju pieredzi un priekšstatus par seksuālo uzvedību ietekmēja militārie konflikti un dažādas politiskās iekārtas.

Monogrāfijā aplūkoto tematu komentē tās autore Ineta Lipša: "Monogrāfijas uzmanības centrā atrodas seksualitāte un tās sociālā kontrole no Pirmā pasaules kara līdz Otrajam pasaules karam, t. i., no 1914.gada līdz 1939.gadam, ciktāl tā izpaudās Latvijas iedzīvotāju publiski fiksētajos priekšstatos un uzvedībā. Šajos 25 gados seksuālās kultūras ietekmēja gan militārie konflikti - Pirmais pasaules karš un Latvijas Neatkarības karš, gan politiskās iekārtas - patvaldība Krievijas impērijā, parlamentārā demokrātija un autoritārais režīms Latvijas Republikā. Pētījumā aplūkoju iedzīvotāju pieredzēto ‘pareizo’ un ‘nepareizo’ seksuālo uzvedību - no pretējā dzimuma seksualitātes līdz viendzimuma seksualitātei, kā attiecīgajos priekšstatos ietvēra miesu un mīlestību, bet uzvedībā - kultūras ieradumus no ‘meitās iešanas’ līdz prostitūcijai."

Kā norāda I. Lipša, darbā analizēta arī tā laika iedzīvotāju pieredze laulības, tās reformēšanas un šķiršanas lietās, seksuālo zināšanu komunikācijā un reproduktīvo prakšu ieteikšanā, kā arī tiek atklāti centieni šos dažādos seksualitātes aspektus disciplinēt vai liberalizēt.

Ineta Lipša ir Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece, Biznesa augstskolas Turība Komunikācijas zinātņu katedras vadītāja. Grāmatu Rīga bohēmas varā (2002), Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes vēsture padomju laikā: personības, struktūras, idejas (1944-1991) (līdzautore, 2010), Izklaides kultūra Latvijā: morāles komunikācijas aspekti, 1918-1934 (2012) autore.

Par visizdevīgāko cenu grāmata nopērkama apgāda "Zinātne" veikalā Latvijas Zinātņu akadēmijas augstceltnes pirmajā stāvā, Akadēmijas laukumā 1, Rīgā.

Pētījums tapis Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" ietvaros.

Papildu informācija:
Dace Kristiāna Ūdre
Sabiedrisko attiecību vadītāja, Biznesa augstskola Turība
Tālr.: 67606102; 26106955
E-pasts: dace.udre@turiba.lv