2014. gada 31. maijā Latgales Centrālās bibliotēkas filiāle Bērnu bibliotēka "Zīlīte" piedalījās ģimenes svētkos "ZOOMAIFEST". Pasākumu organizēja biedrība "ERFOLG".

Bērnu bibliotēkas darbinieki svētku dalībniekiem piedāvāja literatūras izstādi, kurā tika apkopotas bērnu un jauniešu grāmatas. Aktīvākie izstādes apmeklētāji un grāmatu pētnieki bija paši mazākie grāmatmīļi – pirmsskolas vecuma bērni un viņu vecāki. Svētkos darbojās arī bibliotēkas organizētā radošā darbnīca, kurā bija iespēja piedalīties ikvienam interesentam, pārbaudīt savas zināšanas un prasmes – atbildēt uz āķīgiem jautājumiem, salikt grāmatu puzli, veidot pelēkā vilka ģimeni …

Bērnu bibliotēkas "Zīlīte" saimniece Zīlīte – Zinīte uzrunāja visus klātesošos, aicinot apmeklēt pilsētas publiskās bibliotēkas, pavadīt lietderīgi savu brīvo laiku lasot, piedaloties konkursos, lasītveicināšanas akcijās, izmantot iespējas , ko piedāvā Daugavpils pilsētas bibliotēkas.

Protams, svētki neizpalika arī bez foto sesijas kopā ar svētku dalībniekiem, svētku atbalstītājiem, sadarbības partneriem!

Paldies par radīto iespēju piedalīties šajos skaistajos ģimenes svētkos!

Ziņu sagatavoja:
Anna Pakere
Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles
Bērnu bibliotēkas "Zīlīte" vadītāja
Tālr.: 65421750
E-pasts: anna.pakere@lcb.lv