Daugavpils pilsētas svētku ietvaros 2014. gada 3. jūnijā plkst. 11.00 Latgales Centrālās bibliotēkas lasītavā (Rīgas ielā 22a, 2.stāvā) notika elektroniskā resursa "Daugavpils Baznīckalns" prezentācija.

Baznīckalns ir unikāls objekts Daugavpils Jaunbūves rajonā, kur salīdzinoši nelielā teritorijā atrodas visu četru Latgales galveno konfesiju dievnami: Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas Romas katoļu baznīca, Mārtiņa Lutera katedrāle, 1.vecticībnieku kopienas lūgšanu nams un Sv. Borisa un Gļeba pareizticīgo katedrāle.

 

Informācija par Baznīckalnu līdz šim ir maz pētīta, tā ir sadrumstalota un izkliedēta pa grāmatām, preses izdevumiem un dažādu institūciju interneta vietnēm. Tādēļ Latgales Centrālā bibliotēka nolēma izveidot elektronisko resursu "Daugavpils Baznīckalns". Projekta pamatmērķis ir apkopot vienuviet, sistematizēt un padarīt brīvi pieejamus Latgales Centrālās bibliotēkas krājumā esošos materiālus par šiem sakrālās arhitektūras objektiem ikvienam interneta lietotājam. Datubāzes izveides nolūks ir arī rosināt daugavpiliešos interesi par pilsētas kultūras mantojumu un veicināt lokālpatriotismu.

Resurss ietver sevī visu četru Baznīckalna dievnamu vēstures, arhitektūras un interjera aprakstus un draudžu garīdznieku biogrāfijas. Datu bāzi vizuāli papildina dievnamu ārskatu un interjera fotogrāfijas.

 

Resurss būs noderīgs un ērti lietojams materiāls visiem Daugavpils vēstures interesentiem, skolēniem, studentiem, dažādu konfesiju ticīgajiem, kā arī tūristiem. Tas kalpos par Daugavpils kultūrvēsturisko vērtību popularizētāju ne tikai Latvijā, bet arī sniegs informāciju par Daugavpils dievnamiem ārpus mūsu valsts robežām.

Datubāze veidota paralēli latviešu un krievu valodā, pamatinformācija ir pieejama arī angļu valodā.

 

Elektroniskais resurss "Daugavpils Baznīckalns" no 2014. gada 3. jūnija ir pieejams pēc adreses: http://www.lcb.lv/baznickalns/

Ziņu sagatavoja:
I.Bārtule
Latgales Centrālās bibliotēkas
Informācijas nodaļas galvenā bibliogrāfe
Tālr.: 65426422
E-pasts: inara.bartule@lcb.lv

Tagi: Novadpētniecība, Elektroniskie resursi, Datubāzes