Projekta "Katram sava Rīga" ietvaros 2014. gada 14. jūnijā no plkst. 12.00 notiks akcija / ceļojums "Vajātie un vajātāji".

Programmā:
•    Plkst.12:00 Andreja Upīša memoriālajā muzejā (Brīvības ielā 38 dz.4) akcijas – ceļojuma sākums. "Kāpēc trīsreiz apcietināja Andreju Upīti?"
•    Stūra māja…
•    Ceļojums pa vietām, kas saistās ar notikumiem Jāņa Akuratera dzīvē:
- dzīvoklis Rūjienas ielā un revolveris galošā;
- "revolucionāru augstskola Rīgā" – Centrālcietums;
- Zemgaliešu Birutas dzīvoklis – slazds.
•    Stāsti par vajātiem. Cietumnieks – Rainis…
•    Noslēgums plkst.15:30 Ojāra Vācieša muzejā (O.Vācieša ielā 19). Ojārs Vācietis – pret savu laiku…? Ojāra Vācieša lomā – Māris Bezmers.

Programmas biļetes cena – 6,00  EUR
Pieteikšanās: katram_sava_riga@inbox.lv vai 26703293

Projektu "Katram sava Rīga" atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Rīgas Dome.

Uzziņas un pieteikšanās ceļojumiem: 26703293 (projekta vadītāja) vai katram_sava_riga@inbox.lv
Biļešu iepriekš pārdošana Andreja Upīša memoriālajā muzejā.
Informācija:  http://memorialiemuzeji.lv/katram-sava-riga/


14. jūnijā, kad atzīmējam 1941. gada deportāciju piemiņas dienu, 9 memoriālo muzeju projekta "Katram sava Rīga" ietvaros aicinām uz akciju-ceļojumu "Vajātie un vajātāji". Tā ietvaros ir iecere vajāšanas un soda tēmu skatīt 20.gadsimta vēstures, dzejnieku un rakstnieku dzīvesstāstu un Rīgas kultūrvides kontekstā. Diemžēl 20.gadsimta Rīgas stāsts nav vēstījums par mierpilnu dzīves ritmu, bet arī par karu, revolūciju un politiskās varas maiņas radītiem notikumiem un neatgriezeniskām pārmaiņām. Rakstnieki, bieži vien atrodoties starp dažādu politisko notikumu epicentru dalībniekiem, nereti kļuva par vajātajiem (bet dažkārt arī starp vajātājiem).


Ceļojuma / akcijas sākums būs Andreja Upīša memoriālajā muzejā (Brīvības ielā 38 dz.4) plkst.12:00 ar muzeja darbinieku stāstījumu par notikumiem, kuru rezultātā Andreju Upīti 3 reizes apcietina un dēļ kuriem viņam draudēja nāves sods vai katorga. Tā, piemēram, otro apcietinājumu A.Upīts piedzīvo 1920. gada aprīlī, kad kopā ar režisoru E.Smiļģi un mākslinieku I.Zeberiņu, atgriežoties no Krievijas, nelegāli šķērso Igaunijas-Krievijas robežu pie Teševicu ciema. Visi tiek apcietināti un nogādāti Rīgā, Armija virspavēlnieka štāba Iekšējās Izlūkošanas nodaļā. E.Smiļģi un I.Zeberiņu atbrīvo, bet A.Upītim tiek celta smaga apsūdzība par sadarbību ar komunistiem – viņš 1919.g. padomju varas piecos mēnešos vadījis Izglītības komisariāta Mākslas nodaļu. No nāves soda izglābj kultūras darbinieku (Vilhelma Purvīša, Jūlija Pētersona, Teodora Reitera u.c.) sniegtās liecības.


Pēc A.Upīša muzeja apmeklējuma ceļojums tupinājums būs Stūra mājā, kur ar šī nama traģisko vēsturi iepazīstinās Okupācijas muzeja veidotā izstāde. Redzēto papildinās muzeja darbinieku stāsti par dažiem rakstnieku un dzejnieku likteņiem.


Ceļojuma turpinājums ietvers gan apstāšanos pie mājas, kur atradās Zemgaliešu Birutas dzīvoklis, kur 1906.gada septembrī pēc dzejnieces aizturēšanas un ievietošanas cietumā ierīkotajā slazdā tiek apcietināti vairāki latviešu dzejnieki, tai skaitā – Jānis Akuraters, gan pie vietas, kur ēstuvē saimniekoja Austra Dreifogele, un kur tika apcietināti vairāki revolucionāri (notikumi aprakstīti Alberta Bela romānā "Saucēja balss"). Un tad autobuss ceļojuma dalībniekus aizvedīs līdz namam Rūjienas ielā, kur dzīvokli 1905. gadā īrēja Andrievs Kalniņš, Jānis Akuraters un Kārlis Jēkabsons, un kas vienlaicīgi bija arī Sociāldemokrātu Savienības žurnāla "Pret Sauli" redakcija. Pie mājas stāsts par dzejnieka apcietināšanu 1906. gada janvārī un notikumu ar revolveri galošā. Tālāk ceļojums aizvedīs līdz Centrālcietuma vārtiem – par uzturēšanos tajā krāšņi stāsti ir gan Andrejam Upītim, gan Jānim Akurateram. (Jānis Akuraters atmiņu stāstā Centrālcietumu ir nosaucis par savu "augstskolu"). Ceļojumā būs iespēja uzzināt arī par Raiņa apcietināšanu un pieredzi dažādos cietumos.


Ceļojuma noslēgums Ojāra Vācieša muzejā (O.Vācieša ielā 19). Dzejniekam Ojāram Vācietim bija dots laiks no Staļina līdz Andropova valdībai. Tikai viņa sieva Ludmila Azarova zināja, cik sāpīgi sašķelta bija Vācieša dzīve starp oficiālo un aizliegto patiesību. Un tomēr viņš spēja saglabāt savu radošo dvēseli šajās pretrunās – starp tautas mīlestību un vainas sajūtu par savu nespēku laiku labāku darīt. Un tomēr viņš ticēja patiesa, godīga vārda spēkam, tādēļ pārcieta varas naidu. Un to, ka lielākā daļa viņa kaismīgo dzejoļu atradīs savus lasītājus tikai pēc tam… Šī saruna būs tikai mazs ievads sarežģītā tēmā. Jaunā dzejnieka Ojāra Vācieša lomā iejutīsies aktieris Māris Bezmers. Viņa izpildījumā Ojāra Vācieša dzejoļi “Potjomkina sādža” u.c.


14. jūnija ceļojums "Vajātie un vajātāji" noritēs 9 muzeju organizētā projekta "Katram sava Rīga" ietvaros, kurā ar VKKF un Rīgas Domes atbalstu 2014. gadā katra mēneša otrajā sestdienā aicinām doties ceļojumā/akcijā, lai iepazītu Rīgu, tās seno romantiku, notikumus un cilvēkus no dažādiem tematiskiem skatu punktiem. Projekta ietvaros ir jau notikuši ceļojumi "Bohēmas vietas Rīgā" (janvārī), "Kā es braucu Ziemeļblāzmas lūkoties" (februārī), "Liktenīgā satikšanās" (martā), "ČAU, Pārdaugava" (aprīlī), "Saldā Rīga, smalkā Rīga" (maijā).


Papildus informācija:


katram_sava_riga@inbox.lv


Maira Valtere

Projekta "Katram sava Rīga" vadītāja

Jāņa Akuratera muzeja Izglītojoša darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja

Tālr.:26703293

Tagi: Muzeji, Katram sava Rīga