Laikā no š.g.17.-25. maijam mums - 2 Rīgas Celtniecības koledžas bibliotekārēm kopā ar 2 pasniedzējām ERASMUS programmas ietvaros tika dota iespēja doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Bulgāriju.

Mūsu galamērķis bija Varnas universitātes bibliotēka (Varna Free University "Chernorizets Hrabar").

 

Kā vēsta leģenda, kad Dievs sasauca tautas, lai sadalītu starp tām zemi, atnāca visas, izņemot bulgārus, kuri tobrīd strādāja laukā. Viss jau bija sadalīts, bet Dievs kā cieņas apliecinājumu bulgāriem par čaklumu uzdāvināja viņiem paradīzes gabaliņu uz zemes, pārpilnības ragu Balkānu pussalas sirdī, vietu, kura no tiem laikiem tiek saukta par Bulgāriju.

 

Pa ceļam uz Varnu apskatījām Bulgārijas pilsētiņu Rusi, kas atrodas Bulgārijas ziemeļos pie Donavas. Netālu no Ruses atrodas vienīgais tilts pār Donavu Bulgārijas - Rumānijas robežposmā.Varna ir Bulgārijas trešā lielākā pilsēta pie Melnās jūras, kas apbūra ar savu skaistumu un jūras tuvuma šarmu, svaigo gaisu, zaļumiem. 

 

Varnas universitāte ir privāta augstskola ar 3 fakultātēm: ekomomikas, juridisko un arhitektūras un būvniecības fakultāti. Kopumā šeit mācās 7000 studentu. Ar Varnas universitāti Rīgas Celniecības koledža noslēgusi starptautisku ERASMUS sadarbības līgumu, mūsu pasniedzēji lasa lekcijas, kā arī nesen vieslektori ieradās pie mums.

 

Universitātes teritorija ir ļoti sakopta, visapkārt zaļumi un apstādījumi, tā atrodas pašā jūras krastā. 

 
Bulgārijā tikāmies ar ļoti laipniem un atsaucīgiem cilvēkiem, kas, atklāti sakot, reizēm pārsteidza. 

Varnas universitātes bibliotēka ir tehnoloģiskā institūta departaments, bet darbojas kā patstāvīga institūcija ar savu direktoru. Bibliotēkā strādā 7 darbinieki. Apmeklējums -28 000 gadā, izsniegums 32 000.

 

Bibliotēka abonē 206 nosaukumus periodiskos izdevumus.

Bibliotēkā mūs ieinteresēja lokālā pilntekstu datubāze, tā ir īpaši bibliotēkai izstrādāta programma, kur iespējams atrast pilnu tekstu materiālu par tēmām. Bibliogrāfs strādā šajā programmā, to pastāvīgi papildina. Datubāze pieejama tikai bibliotēkā, lai aizsargātu autortiesības. Bibliotēkā papīra formātā glabājas diplomdarbi, bet nākotnē paredzēts izveidot pilntekstu datubāzi.

 

Bibliotēkā tiek sagatavoti biļeteni pasniedzējiem, kur ir atrodama informācija par elektroniskajiem periodiskajiem izdevumiem, abonētajām datubāzēm ar lietotājvārdiem un parolēm, lai pasniedzēji varētu izmantot šos resursus attālināti. Studentiem datubāzes pieejamas tikai bibliotēkā. Universitātei ir arī sava izdevniecība, kas izdod mācībspēku publikācijas, kā arī grāmatu veikaliņš, kur pieejami šie izdevumi.

 

Bibliotēkā mēs iepazīstinājām ar Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēku, bija sagatavots īss izdales materiāls, kā arī prezentācija par RCK bibliotēkas automatizācijas procesiem. 

Vakarā apmeklējām interesantu šovu – Aladžas klostera muzeju – parku. Uz klostera sienām gaismas mūzikas pavadījumā tika parādīta Bulgārijas vēsture.

Ziņu sagatavoja:
Inese Ikauniece
Rīgas Celtniecības koledžas bibliotēkas vadītāja
Tālr.: 28290661

Tagi: Pieredzes apmaiņas braucieni, Varnas universitātes bibliotēka