Sabiedrība "Tilde" ir izveidojusi digitālo zinību resursu letonika.lv, kas līdz šim atzinīgi novērtēts daudzās skolās un bibliotēkās visā Latvijā.

Letonika.lv dod iespēju skolotājiem papildināt sagatavoto mācību saturu ar tekstuāliem un audiovizuāliem materiāliem, bet skolēniem - sagatavoties stundām, izmantojot saturiski kvalitatīvu un uzticamu uzziņas avotu par Latvijas kultūru, vēsturi, literatūru, valodu, dabu un mūziku.

Rīgas skolas var abonēt letonika.lv gluži tāpat kā preses izdevumus. Letonika.lv piedāvātais saturs vairāk nekā 5 miljonos šķirkļos ir unikāls, un to izstrādājuši profesionāļi humanitārajās un vides zinātnēs. Atraktīvā veidā - ar attēlu, video, audio, kartes palīdzību - pieejama Latvijas vēstures enciklopēdija. Latviešu valodas prasmju uzlabošanai palīdzēs gramatikas rīki, sinonīmu, terminu un svešvārdu vārdnīcas. Svešvalodu apguvei noderēs tiešsaistes svešvalodu vārdnīcas angļu, krievu, vācu, lietuviešu, igauņu valodās. Literatūras sadaļā atrodami 250 latviešu autoru pilntekstu darbi, dzejas vārdnīca un autoru bibliogrāfijas. Ģeogrāfijas un vides zinību skolotāji var izmantot meža enciklopēdiju ar attēliem un putnu balsis audio formātā, savukārt kultūras vēstures apgūšanai palīdzēs Latvijas Kultūras kanons, mūsdienu un sendienu Latvija attēlos, Latvijas kultūrvides takas, karte. Mūzikas skolotājiem radīta latviešu un ārzemju mūzikas literatūras krātuve audio un nošu piemēros. Drīzumā būs pieejami arī lietišķo dokumentu paraugi, lai atvieglotu ikdienas dokumentācijas procesu skolās.

"Ir svarīgi, lai mācību process Rīgas skolās pilnveidotos ar katru jaunu mācību gadu, un skolās piedāvātie mācību līdzekļi kļūtu arvien mūsdienīgāki, tādā veidā noturot un veicinot skolēnu interesi par mācību saturu. Līdz šim esam attīstījuši Rīgas skolām radīto mākoņpakalpojumu vidi eksaktajos mācību priekšmetos portālā e-skola.lv, kurā skolotājiem ir iespēja publiskot pašu radītos mācību palīgmateriālus. Līdzīgu iespēju nākotnē redzam arī humanitāro zinātņu skolotājiem, un tā varētu būt sadarbība ar letonika.lv," raksturojot jauno piedāvājumu, saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Skolu nodaļas vadītājs Imants Mednis.

Ar visiem letonika.lv pieejamajiem digitālajiem mācību materiāliem un abonēšanas nosacījumiem skolām iespējams iepazīties letonika.lv/macibas

Ziņu sagatavoja:
Baiba Altena
"letonika.lv" mārketinga un satura speciāliste
Tālr.: 67605001; 26441801
E-pasts: baiba.altena@tilde.lv