No 7. līdz 13. jūnijam ar plašu pasākumu programmu Alūksnē svinēs 360. gadskārtu vācu tautības mācītājam Ernstam Glikam, kurš Alūksnē, senajā Marienburgā, paveica nozīmīgāko sava mūža darbu – iztulkoja Bībeli latviešu valodā un šai apkaimē izveidoja pirmās skolas Vidzemes zemnieku bērniem.

7. jūnijs


13:00 Bībeles muzejā  izstādes „E. Glika darba turpinājums - grāmatniecība Alūksnē 17. - 21. gs.” atklāšana un prezentācijas „E. Glika darbības periods Alūksnē Latvijas un pasaules vēstures kontekstā” (Jānis Polis – kultūrvēsturnieks, pedagoģijas maģistrs), „Darbības vārdi E. Glika Bībeles tulkojumā” (Jolanta Wišnioch – LU Filoloģijas fakultātes doktorante).
Interesentiem lekcijām pieteikties līdz 6. jūnijam Bībeles muzejā personīgi, pa telefonu 25627589 vai e-pastu: bibeles.muzejs@inbox.lv


18:00 Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā Glika dienu svinīga atklāšana.
Koncerts ērģelēm, saksofonam un solo „Dāvida dziesmas”. Piedalās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (JVLMA) rektors, saksofona klases profesors Artis Sīmanis, Latvijas Nacionālās operas (LNO) soliste Kristīne Gailīte, JVLMA un Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Lutera akadēmijas ērģeļspēles pasniedzēja Kristīne Adamaite

8. jūnijs


11:00 Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā svētku dievkalpojums. Dievkalpojumu vada arhibīskaps Jānis Vanags. 13:00 Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā garīgās mūzikas koncerts „Debesis ir tuvu klāt”. Piedalās Alūksnes novada muzikālie kolektīvi un izpildītāji.

9. jūnijs


14:00 Alūksnes muzejā izstādes „Trejdeviņi Rīgas torņi" atklāšana un tikšanās ar mākslinieku Klāvu Veinbahu.

10. jūnijs


19:00 pie Glika ozoliem sadraudzības vakars.
Visus vienos garīgais vārds, dziesmas, mūzika, „Bībeles ceļš”, kopīga vakarēšana, ugunskurs, brīvdabas filmas un garda zupa.

11. jūnijs


10:00 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā Glika piemiņai veltīts pasākums „Gliks - Alūksnes un Vettinas skolu vienotājs” (prezentācijas, lasījumi, tikšanās…).
Piedalās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Vettinas (Vācija) skolu pārstāvji.

12. jūnijs

 

10:00 No Alūksnes tūrisma informācijas centra ekskursija „Pa Glika pēdām”.
Iespēja doties organizētā ekskursijā ar autobusu uz vietām, kur Ernsts Gliks izveidoja pirmās skolas – Alūksni, Zeltiņiem un Opekalnu (precīzāka informācija un pieteikšanās līdz 6. jūnijam Alūksnes TIC personīgi, pa telefonu 29130280, e-pastu tic@aluksne.lv)


14:00  Alūksnes muzejā lekcija „Ernsts Gliks un viņa pedagoģiskā darbība" (Ilona Riekstiņa - Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāja).


19:00 Alūksnes Svētā Bonifācija Romas katoļu baznīcā vokālā pedagoga Rīgas Doma kora skolā, docētāja Latvijas Mūzikas akadēmijā, dziedoņa Jāņa Kurševa koncerts.

13. jūnijs


18:00 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 9. klašu izlaidums.

 

 

Visos pasākumos ieeja brīva.

Tagi: Piemiņas pasākumi, Ernests Gliks