Trešdien, 28.maijā, plkst. 18.00 - 21.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Baltā zālē notiks 2. akadēmiskie lasījumi "Ziedoņa dienas 2014", veltīti zinātnisku rakstu krājuma "Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš" atvēršanai.

Tā pamatā ir dzejnieka 80. dzimšanas dienai veltītajā starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš", kas notika 2013. gada maijā, nolasītie referāti. Izdevumā publicēti 34 zinātniski pētnieciski raksti par Imantu Ziedoni un viņa literāro mantojumu, kā arī apaļā galda saruna "Galds ir sargvieta..." un Gunāra Janaiša fotogrāfijas. Grāmatas teksta kopapjoms 518 lappuses.

Projekta vadītāja un rakstu krājuma "Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš" sastādītāja un zinātniskā redaktore ir Latvijas Universitātes (LU) profesore Ausma Cimdiņa. Izdevumu klajā laidis Zinātnes apgāds, to atbalsta Rīgas dome un Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Rakstu krājums turpina Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte" projekta "Identitātes estētika" ietvarā iedibināto latviešu pamattekstu pētījumu izdevumu sēriju, kas aizsākta 2010.gadā, laižot klajā rakstu krājumu "Lāčplēša ceļš pasaulē. Latviešu eposs un Eiropas eposu tradīcija". Līdz šim latviešu pamattekstu pētījumu sērijā publicēti pieci izdevumi, bez jau minētajiem arī "Piebalgas teksts. Brāļu Kaudzīšu romāns "Mērnieku laiki"" (2011), "Rīgas teksts. Augusta Deglava romāns "Rīga"" (2013), "Dzīves dziesma sarkanā. Ojārs Vācietis un viņa laiks" (2013).

Pirmie Imantam Ziedonim veltītie akadēmiskie lasījumi "Ziedoņa dienas 2008" notika Latvijas Universitātē, atzīmējot viņa 75. dzimšanas dienu un Dzejniekam pašam klātesot. "Ziedoņa dienu 2008" norise dokumentēta un aplūkojama LU mājaslapas fotoarhīvā.

Rakstu krājuma "Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš" izdošanai veltīto akadēmisko lasījumu "Ziedoņa dienas 2014" programmā:

Atklāšanas uzrunas. Izglītības un zinātne ministre Ina Druviete, Kultūras ministre Dace Melbarde, Rīgas pilsētas vicemērs Andris Ameriks, LU rektors Mārcis Auziņš, Rīgas Latviešu biedrības priekšsēdis Guntis Gailītis

Akadēmiskie lasījumi. Ausma Cimdiņa " Imants Ziedonis. Viens pilniens Raiņa", Silvija Radzobe " Ziedonis un teātris", Ilze Rūmniece " Ziedonis klasiskajā dimensijā", Uģis Sprūdzš "Ziedoņa balsis Amerikā", Nora Ikstena "Nenoteiktais Ziedonis" , Vita Zelče " Atvadas no Imanta Ziedoņa kā mediju notikums".

Vizuāli muzikāla performannce. Gunārs Janaitis, Raimonda Tiguls. " Latvija godasardzē. Rīgas Doms fotoattēlos. 2013.gada 6.marts".

Sarunas un pateicības, brīvais mikrofons. Tikšanās ar rakstu krājuma "Imants Ziedonis. Piederības meklējumi, brīvības treniņš" autoriem un veidotājiem. Apgāda "Zinātne" grāmatu galds

Par Latvijas Universitāti
Latvijas Universitāte dibināta 1919. gadā un ir lielākā un tradīcijām bagātākā augstākās izglītības iestāde Latvijā. Visas 134 LU īstenotās studiju programmas ir akreditētas. Tās 13 fakultātēs un 21 institūtā strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

Ziņu sagatavoja:
Latvijas Universitātes
Preses centrs
Tālr.: 67034329
E-pasts: info@lu.lv

Tagi: Ziedoņa dienas 2014