Atsaucoties uz laikrakstā "Diena" publicēto rakstu "Laukiem slēgtais stikla kalns" (14.05.2014.), Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) vēlas darīt zināmu visām Latvijas bibliotēkām, ka rakstā paustā informācija nav korekta un neatspoguļo patieso situāciju, kas saistīta ar Gaismas pils telpu izmantošanas iespējām.

Kamēr bibliotēkas jaunā ēka nav nodota ekspluatācijā, tās telpas netiek iznomātas.  Šobrīd LNB uzklausa potenciālo klientu piedāvājumus, izvērtējot abu pušu iespējas konkrētos pasākumus realizēt. Gadījumā, ja tiek rasts kāds kompromiss, tad iespējamā sadarbība tiek fiksēta kā virzāma izskatīšanai, kad ēka būs nodota ekspluatācijā.

 

Kopīgu sadarbības pasākumu (kas nav definējami kā nomas pasākumi) rīkošana un apmeklēšana pašreizējā situācijā ir iespējama, ievērojot normatīvo regulējumu, kas nosaka, kādos apstākļos ēkā drīkst uzturēties cilvēki – bibliotēkas darbinieku pavadībā un uzraudzībā, kā arī pēc iepazīšanās ar drošības instruktāžu un reģistrēšanās ēkas apmeklējuma un drošības žurnālā.

 

Gan jautājums par Gaismas pils nodošanu ekspluatācijā, gan fakts, ka tuvojas gatavošanās process ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē (2015. gada pirmajā pusgadā) saistītiem pasākumiem, rada papildus apstākļus, ar ko visām iesaistītajām pusēm jārēķinās.

Jāpiemin, ka LNB atvērtību dažāda veida pasākumiem, tostarp ar Latvijas bibliotēku pārstāvju dalību, apliecina arī, piemēram, uzaicinājumi piedalīties 18. janvāra akcijā "Gaismas ceļš – grāmatu draugu ķēde" un Latvijas bibliotekāru 11. kongresā.

Šī gada 21. maijā norisināsies Latvijas zinātnisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru sanāksme, kurā LNB pārstāvji sniegs daudzpusīgu informāciju par jauno ēku, tās pakalpojumiem, tehnisko nodrošinājumu, kā arī izmantošanas un pieejamības iespējām.

Ziņu sagatavoja:
Augusts Zilberts
Sabiedrisko attiecību speciālists
Komunikācijas un mārketinga nodaļa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: augusts.zilberts@lnb.lv
Tel.: +371 26472501