Valkas novada literārā apvienība sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu un Valkas novada domi izsludina literāro konkursu bērniem un jauniešiem "Doma izgaismo vārdu".

Konkursa mērķis ir radīt bērniem un jauniešiem dziļāku interesi par Latvijas literatūru, kā arī atklāt jaunus talantus.

Konkursā var piedalīties bērni un jaunieši no visas Latvijas vecumā no 7-18 gadiem. Konkurss notiks katru gadu. Darbu iesūtīšanas termiņš līdz 11.novembrim - Lāčplēša dienai. Darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošana līdz 1.decembrim.

Konkursam katrs autors var iesūtīt literāros darbus elektroniski uz e-pastu literara.apvieniba@valka.lv, norādot iesūtītāja vārdu, uzvārdu, personas koda pirmo daļu, adresi, telefona numuru un e-pastu. (Iesūtāmo darbu apjoms - aptuveni 100 dzejas rindas, prozā 10-15 lp.)

Darbus vērtēs žūrija: Valkas novada Literārās apvienības vadītājs Normunds Rudzītis, Latvijas Bērnu fonda viceprezidente Vaira Vucāne, Valkas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Brūvere, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konsultatīvā centra projektu vadītāja Liega Piešiņa un Valkas ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ruta Kriviņa.

Konkursa balvu fonds - 3 godalgas katrā vecumā grupā, kopā 9 balvas un galvenā balva 100 EUR vienam no 9 izvirzītajiem autoriem.

Godalgotie darbi tiks publicēti Valkas novada, Latvijas Bērnu fonda un "Satori.lv" mājaslapās.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājaslapā www.valka.lv.

Ziņu sagatavoja:
Zane Brūvere
Valkas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 64707489; 26444002

Tagi: Konkursi, Literārie konkursi