2014. gada 15. maijā plkst. 16.00 Liepājas Universitātē (Liepājā, Kūrmājas prospektā 13, otrā stāva zālē) interesenti aicināti uz LiepU asociētās profesores Dr.paed. Diānas Laivenieces grāmatas "Zinātniskās rakstīšanas skola" atvēršanas svētkiem.

Grāmatas mērķis ir pakāpeniski, soli pa solim, izsekot pētnieciskās domāšanas procesam un pētnieciskā darba izveidei, sākot ar temata izvēli, tā formulējumu un beidzot ar teksta sakārtojumu un darba noformējumu, brīdināt no "klupšanas akmeņiem", nezināšanas riskiem un tipiskām kļūdām, ko zinātniskajā rakstīšanā pieļauj iesācēji - skolēni un nereti arī studenti. "Zinātniskās rakstīšanas skola" ietver gan pētījuma organizatoriskos un metodiskos jautājumus (piemēram, teorētiskās literatūras studijas, pētnieciskās darbības riski, rakstīšanas psiholoģiskās barjeras), gan zinātniskā darba satura un valodas stila jautājumus (pētnieciskā darba struktūra, citāti un citēšana, bibliogrāfiskās atsauces, dažādas valodas īpatnības zinātniskā stila tekstā). Šādā aspektā pētniecības un zinātnes valodas teorētiskie un praktiskie jautājumi latviešu valodā aplūkoti pirmo reizi.

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas asociētais profesors Dr. philol. Arvils Šalme un Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas valdes loceklis Dr. philol. Normunds Dzintars, kas ir grāmatas recenzenti, uzskata, ka grāmata būs noderīga plašai auditorijai: Diānas Laivenieces grāmata "Zinātniskās rakstīšanas skola" ir nepieciešams mācību līdzeklis skolām, lai skolēni varētu kļūt par prasmīgiem zinātniskā stila pārvaldītājiem, tādējādi sagatavojoties studijām augstskolā, bet skolotājiem šī grāmata noteikti noderēs zināšanu atsvaidzināšanai, lai tie būtu kompetenti zinātniski pētniecisko darbu vadītāji. Ja zinātniskās rakstīšanas prasme skolā nav apgūta pietiekamā mērā, grāmata var izrādīties noderīga arī skolu jau beigušiem rakstītgribētājiem - studentiem un autodidaktiem.

Grāmata izdota Liepājas Universitātes izdevniecībā "LiePA", to iegādāties var Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātē, Liepājā, Kūrmājas prospektā 13, 107. telpā.

Papildu informācija:
Tālr. 63483781
E-pasts: balti@liepu.lv

Kristīne Milberga
LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 63423510; 22028204
E-pasts: pr@liepu.lv