2014. gada 20. maijā plkst. 14.00 Liepājas Universitātē (Liepājā, Lielajā ielā 14, 227. telpā) Liepājas Universitāte sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru interesentus aicina apmeklēt Latviešu valodas aģentūras informatīvo semināru, bet plkst. 15.30 - lietuviešu valodnieka Aļģirda Sabaļauska populārzinātniskās grāmatas "Mēs - balti" ("Mes baltai") tulkojuma latviešu valodā atvēršanas svētkus.

Seminārā klātesošie tiks iepazīstināti ar Latviešu valodas aģentūras aktualitātēm - jaunākajiem projektiem, mācību un metodiskajiem izdevumiem, kā arī nākotnes iecerēm.

Izcilā lietuviešu vecākās paaudzes valodnieka, galvenokārt leksikas pētnieka Aļģirda Sabaļauska (Algirdas Sabaliauskas) grāmata "Mēs - balti" ("Mes baltai" - Lietuvā izdota divas reizes: 1986., papildināta 2002.) ir viena no populārākajām A. Sabaļauska grāmatām, kas jau tulkota vairākās valodās. Tā īsi, intriģējoši un interesanti iepazīstina ar baltu valodu izcelsmi, seno baltu apdzīvotām vietām, vēsturi, baltu valodu radniecību, pirmajiem rakstu avotiem, baltu valodu pētīšanu un studēšanu. Atsevišķas nodaļas veltītas senprūšu valodai.

Grāmatas tulkojums no lietuviešu valodas tapis sadarbībā ar Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas studentiem, kuri filoloģijas doktoru Laimutes Balodes un Edmunda Trumpas vadībā tulkojuši šo darbu, apgūdami lietuviešu valodas pamatus.

Pasākumu aicināts apmeklēt ikviens, kas interesējas par baltu valodu pētījumiem un baltu valodu vēsturi. Grāmatas atvēršanas svētku laikā interesentiem būs iespēja grāmatu iegādāties (EUR 5.39).

Papildu informācija:


Ieva Ozola
Tālr.: 63407783; 22026079
E-pasts: ieva.ozola@liepu.lv

Kristīne Milberga

LiepU sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 63423510; 22028204
E-pasts: pr@liepu.lv