14. maijā no plkst. 11.00 Ventspils Augstskolā un 15. maijā no plkst. 10.00 Pārventas bibliotēkā norisināsies konference "Ventspils paralēle V. Izglītība un cilvēka dzīve: Kurzemes mācība”.

2006. gada septembrī Ventspils bibliotēka un Ventspils Augstskola organizēja pirmo konferenci "Ventspils paralēle. Mantojums un mūsdienas”, kas bija veltīta diviem izciliem dzejniekiem – simtgadniekam Fricim Dziesmam un Jurim Kronbergam, kurš togad svinēja  60. jubileju. Konferencē ar referātiem piedalījās literatūrzinātnieki, kultūras un sabiedriskie darbinieki no Latvijas un ārvalstīm, savus pētījumus prezentēja Ventspils Augstskolas studenti.


Veiksmīgi aizsāktā tradīcija tika turpināta un nu klausītājus pulcēs jau piektā konference "Ventspils paralēle V. Izglītība un cilvēka dzīve: Kurzemes mācība”, kuras uzmanības centrā – Ventspils izglītības vide ar interesantām vēsturiskām tradīcijām (pamatskola, ģimnāzija, augstskola), veiksmīgu tagadnes situāciju un drosmīgām nākotnes perspektīvām, iekļaujoties Latvijas, Baltijas un Eiropas izglītības tīklos.


2015. gadā tiks atzīmēta mācītāja un sabiedriskā darbinieka, pirmā Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas arhibīskapa Teodora Grīnberga 145 gadu jubileju. T. Grīnbergs dzimis Kurzemē, šeit arī sācis skolas gaitas, kas vēlāk aizvedušas uz Tērbatu, kur studējis teoloģiju. Viņš ir pirmās latviešu vidusskolas neatkarīgajā Latvijas Republikā (tagad Ventspils 1. ģimnāzija) dibinātājs un direktors, devis milzīgu ieguldījumu izglītības attīstībā ne tikai Ventspilī, bet visā Latvijā. Ieskatu T. Grīnberga devumā intelektuālās un kultūrvides attīstībā iezīmēs vēsturnieces I. Štrumfa un S. Lindenberga.


Viens no konferences pieturas punktiem – Ventspils Augstskola, kas līdzās Liepājas Universitātei Kurzemē rada, uztur un piepilda intelektuālo telpu, augstskola, kuras studiju programmas un zinātniskais pētniecības darbs guvis starptautisku atzinību. Par Ventspils Augstskolu, par izglītību Ventspilī šodien un nākotnē runās Ventspils Augstskolas prorektors K. Krēsliņš, Ventspils pilsētas domes deputāts, Izglītības pārvaldes vadītājs A. Slavinskis, sociologs A. Kaktiņš, Saeimas deputāte, Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas vadītāja D. Reizniece-Ozola. Par izglītības un garīguma nedalāmību un sasaisti referēs Latvijas Zinātņu Akadēmijas  prezidents O. Spārītis un Latvijas Kristīgās akadēmijas docents G. Dišlers, bet R. M. Fransuā – literāte un filosofe no Beļģijas, atklās Kurzemes virsvērtības.


Konferences gaitā tiks prezentēts Ventspils Augstskolas jaunais izdevums – rakstu krājums “Ventspils paralēle”, kur apkopoti četru iepriekšējo konferenču materiāli.


Otrās dienas uzmanības lokā – tulkošanas problēmas un piedzīvojumi, par ko runās literatūrfilosofe un tulkotāja I. Kolmane, Rakstnieku un tulkotāju mājas direktore A. Konste, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes absolventi V. Sīlis un D. Bērziņa, kā arī citi Ventspils Augstskolas studenti.


Pasākumu finansiāli atbalsta Ventspils pilsētas dome.


Ieeja brīva, aicinām visus interesentus!

 

Programma

 

14. maijs, Ventspils Augstskola (Inženieru iela 101, 1.b auditorija)
Konferenci vada Aldis Ābele, Ventspils pilsētas domes izpilddirektors

11.00–11.10 Ventspils Augstskolas prorektora Dr. Kārļa Krēsliņa uzruna
11.10–11.30 Izglītība Ventspilī šodien. Aldis Slavinskis, Ventspils pilsētas domes deputāts, Izglītības pārvaldes vadītājs
11.30–11.50 Ventspils iedzīvotāju sniegtie vērtējumi dažādiem ar izglītības jomu saistītiem aspektiem pilsētā. Arnis Kaktiņš, sociologs, Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS direktors
11.50–12.10 Ventspils Augstskolas attīstības perspektīvas. Dr. Kārlis Krēsliņš, Ventspils Augstskolas prorektors
12.10–12.40 Kurzemes virsvērtības. Roze Marija Fransuā, dzejniece, rakstniece, filosofe (Beļģija)
12.40–13.00 Kurzemes dievnami kā garīgās un kultūras izglītības centri. Dr. Ojārs Spārītis, Latvijas Zinātņu Akadēmijas  prezidents

13.00–14.00 Krājuma “Ventspils paralēle” atvēršana. Kafijas pauze
14.00–14.30 Izglītība 20. gs. pirmajā pusē Ventspilī (no pamatskolas līdz augstskolai). Ingrīda Štrumfa, Ventspils muzeja krājuma glabātāja
14.30–14.50 Nākotnes kods. Izglītība. Dana Reizniece-Ozola, Saeimas deputāte, Izglītības, zinātnes un kultūras komisijas vadītāja
14.50–15.10 Teodors Grīnbergs – Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas arhibīskaps un Ventspils. Stella Lindenberga, Ventspils muzeja vēstures nodaļas vadītāja
15.10–15.30 Izglītība un garīgums. Guntis Dišlers, Latvijas Kristīgās akadēmijas docents

15. maijs, Pārventas bibliotēka (Tārgales iela 4)
Vada Dr. Astra Skrābane, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes asoc. profesore

10.00–10.10 Ventspils bibliotēkas direktores Astras Pumpuras uzruna
10.10–10.30 Tulkojums kā pratums. Ieva  Kolmane, literatūrfilosofe, tulkotāja
10.30–10.50 Miera osta jūras vārtos. Andra Konste, Ventspils Starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas direktore
10.50–11.10 Tulkošanas piedzīvojumi. Mag. phil. Viesturs Sīlis
11.10–11.30 No Kurzemes pasaulē – no pasaules Kurzemē. Dina Bērziņa, Ventspils Augstskolas absolvente, Ārlietu ministrijas darbiniece
11.30–12.00 Kafijas pauze
12.00 Ventspils Augstskolas studentu zinātniskā konference. Studentu referāti

Ziņu sagatavoja:
Olita Šteinmane
Ventspils bibliotēkas direktores vietniece
olita.steinmane@ventspils.lv
63623231

Tagi: Konferences, Ventspils paralēle