Ikviens cēsinieks un pilsētas viesis ir aicināts apmeklēt Cēsu Centrālās bibliotēkas šī gada maija pasākumus.

Literatūras izstādes pieaugušajiem

 

3.-12.05. "4. maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena” Abonements

 

6.-24.05. "Eiropas Parlaments & tava ikdiena”

Vispārīgā lasītava

 

6.-31.05. "12. maijā rakstniekam Vilim Lācim – 110 (1904–1966)”

Abonements

 

6.-31.05. "Novadniekam, dzejniekam Jānim Sudrabkalnam – 120” (izstāde veltīta novadnieka jubilejai 17. maijā)

Novadpētniecības literatūras lasītava

 

12.- 31.05. Literatūras izstāde par puķkopību "Mans prieks ir manas puķes" (Ā. Elksne)

Abonements

 

22., 23., 24.05. Jauno grāmatu izstāde

Abonements

 

Pasākumi Bērnu literatūras nodaļā

 

6.- 31.05. Literārā stunda "Baudīsim rakstnieces Māras Cielēnas pasaku pasauli”

Bērnu literatūras nodaļā (klasēm pēc pieprasījuma)

Bez maksas

 

6.-31.05. Grāmatu apskats "Oriģinālliteratūra bērniem un pusaudžiem 2013”

Bērnu literatūras nodaļas lasītavā (klasēm pēc pieprasījuma)

Bez maksas

 

10.05. plkst. 12.00 Bērnu rīts pirmskolas vecuma bērniem "Es savai māmiņai” (lasīsim grāmatiņas, rotaļāsimies, spēlēsim spēles…)

Bērnu literatūras nodaļā

Bez maksas

 

Literatūras izstādes Bērnu literatūras nodaļā

 

6.-31.05. "Mīlu tevi, māmiņ!” (grāmatas pirmskolas vecuma bērniem)

Abonements

 

6.-31.05. "Dzejniece un rakstniece Māra Cielēna”

Abonements

 

6.-31.05. "Oriģinālliteratūra bērniem un pusaudžiem 2013”

Lasītava   

 

6.-31.05.         

"Māci mani, māmulīte,

Visādam(i) darbiņam,

Izmācij'se darbiņam,

Māci gudru padomiņu”       

Uzziņu literatūra par Mātes dienu; dzejoļi, ludziņas par māmiņu

Lasītava

 

6.-31.05. "Ceļojums senatnē. Senā Ēģipte”

Lasītava

Ziņu sagatavoja:
Gunta Romanovska,
Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece
64112020, 64122879, 64123644

Tagi: Cēsu Centrālā bibliotēka