2014. gada 8. maijā plkst.17.00 Rīgas Centrālā bibliotēka (Rīgā, Brīvības ielā 49/53, 2. stāvā) ielūdz uz Eiropas dienas svētku koncertu "Vienoti un dažādi". Koncerta programmā - Eiropas Savienības valstu dziesmas un dejas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu dalībnieku izpildījumā.

Koncertā piedalās Rīgas Lietuviešu vidusskolas audzēkņi, Rīgas Vācu kultūras biedrības ansambļa „Morgenrot” dalībnieki, Bērnu un Jaunatnes centra "Laimīte" dejotāji un Latvijas Kultūras akadēmijas studenti.

Koncerts veltīts Latvijas desmitgadei Eiropas Savienībā.
Ieeja bez maksas

Paralēli Rīgas Centrālās bibliotēkas 6. stāvā no 6. līdz 28. maijam apskatāma arī izstāde "Latvija – 10 gadi Eiropas Savienībā": Latvijas ieguvumi 10 gados un mūsu parlamentāriešu darbība un aktivitātes, pārstāvot Latvijas intereses ES.

Kontaktinformācija:
Gunta Ozola
Uzziņas, informācija, ESIP
Rīgas Centrālā bibliotēka
Brīvības iela 49/53, Rīga LV-1010
Tālr.:+371 67037124
E-pasts: gunta@rcb.lv