2014. gada 15. maijā plkst.14.00 Kursīšu pagasta bibliotēkā-informācijas centrā (Kursīšos, Kalna ielā 1) tikšanās ar rakstniekiem Valdi Rūmnieku un Andreju Miglu. Sarunu par dzīvi un daiļradi vadīs LNB speciāliste Liega Piešiņa.

Uzzini par vēsturisko romānu tapšanu, par Kārļa Zāles saistību ar Kursīšiem, par Čaka personību...

Pasākums notiek VKKF mērķprogrammas "Profesionālās mākslas pieejamība reģionos" atbalstītā projekta "Tikšanās Latvijas novadu bibliotēkās" ietvaros, kuru realizē LNB.