No 6. - 31. maijam Limbažu Galvenajā bibliotēkā skatāmas novada mākslinieces, vidrižnieces Ilzes Jaunzemnieces gleznas. Izstādes atklāšana un tikšanās ar mākslinieci 6. maijā (otrdien) plkst. 11.00 Limbažu Galvenajā bibliotēkā (Limbažos, Rīgas 9).

Literatūras un informatīvās izstādes

 • No 8. maija (visu mēnesi)  Jauno grāmatu dienas (JGD) jaunieguvumu - daiļliteratūras un nozaru literatūras izstādes
 • Visu maija mēnesi literatūras izstāde "Latvijai 10 gadi Eiropas Savienībā"
 • Maijā (visu mēnesi) – informatīva literatūras izstāde "Jaunākais par Eiropas Savienību".

 

Izstāžu ciklā "Literātu dzīves pieturzīmes"

 • 5. maijā - juristam, rakstniekam, sabiedriskam darbiniekam Andrim Grūtupam  - 65 (1949)
 • 6. maijā - rakstniekam Jānim Klīdzējam  - 100 (1914–2000)
 • 12. maijā - rakstniekam Vilim Lācim —110 (1904-1966)
 • 12. maijā - rakstniekam Reinim Kaudzītem —175 (1839-1920)
 • 16. maijā – novadniekam, grāmatizdevējam, žurnālistam, rakstniekam, fotogrāfam,  kinooperatoram Hugo Skrastiņam —100 (1914–1999)
 • 17. maijā - dzejniekam, atdzejotājam Uldim Bērziņam - 70 (1944)
 • 17. maijā – dzejniekam, novadniekam Jānim Sudrabkalnam —120 (1894–1975)
 • 29. maijā - dzejniecei, tulkotājai Mārai Cielēnai—60 (1954).

 

Pasākumi 

 • 8. maijā (ceturtdien) Jauno grāmatu dienas Lasītāju kluba (LK) tikšanās no plkst. 10:00 (Limbažu Galvenajā bibliotēkā, Rīgas ielā – 9):
  - informēsim lasītājus par Grāmatu Svētku  norisi Limbažos un citām mēneša aktivitātēm
  - jaunieguvumu (daiļliteratūras un nozaru literatūras) bibliogrāfiskie apskati
  - lasītāju pārrunas par izlasīto.

 

 • 16.maijā  (piektdien) Limbažu un Alojas novadu 13. Grāmatu Svētki Limbažos !
  Norises vietas: Limbažu novada ģimnāzija, Limbažu sākumskola un Limbažu 3. vidusskola
  - 9:30 – grāmatu komercizstādes sākums Limbažu novada ģimnāzijā
  - 10:00 – 13.Grāmatu Svētku svinīgā atklāšana Limbažu novada ģimnāzijā

! Grāmatu Svētku norises programmu skatīt bibliotēkas mājas lapā www.limbazubiblioteka.lv

 

Apmācības
Limbažu Galvenās bibliotēkas apmācību un profesionālās sadarbības centra piedāvātās apmācības iedzīvotājiem maija mēnesī:

 • Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu
 • Praktiskas, vienkāršas un noderīgas lietas darbā ar datoru (bilžu ievietošana no fotoaparāta datorā, Skype lietošana u.c.
 • Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkataloga izmantošana
 • Interneta resursi par Eiropas Savienību
 • E-komercijas pakalpojumu izmantošana internetā (rēķinu apmaksa internetā, www.latvija.lv u.c.)
 • Angļu sarunvaloda elementāram līmenim (ar priekšzināšanām)
 • Krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām).
  Pieteikties apmācībām var, zvanot pa tālruni 64070715 vai rakstot e-pastu uz kristine.kine@limbazi.lv
   

Metodiskā darba aktivitātes maijā

 • Limbažu un Alojas novadu publisko un skolu bibliotēku darbinieku  izbraukuma seminārs uz Limbažu novada Skultes bibliotēku, Saulkrastu un Sējas novadu bibliotēkām 29. maijā
 • Latvijas zinātnisko, speciālo  un publisko bibliotēku direktoru pavasara sanāksme Rīgā 21. maijā
 • Reģionu galveno bibliotēku metodiķu sanāksme Rīgā 28. maijā
 • Dalība Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas sektorālās programmas Grundtvig darbnīca Adult Literacy – teacher competencies Zagreb (Horvātija) - 10. – 18. maijs.

Ziņu sagatavoja:
Zeltīte Millere
Limbažu Galvenās bibliotēkas
Klientu apkalpošanas centra bibliotēku informācijas speciāliste
Tālr.: 64070747
E-pasts: zeltite.millere@limbazi.lv
www.limbazubiblioteka.lv

Tagi: Izstādes, Pasākumi, Limbažu Galvenā bibliotēka