2014. gada 2. maijā plkst.18.00 Kursīš bibliotēkā-informācijas centrā (Kursīšos, Kalna ielā 1) notiks pasākums "Bibliotēkas draugi kopā lai nāk!".

 

PROGRAMMĀ

- Čaklāko lasītāju sumināšana

 - Pateicības atbalstītājiem

 - "Lojalitātes programmas" noslēgums

 - Muzikāls sveiciens no ansambļa "Allegro" un Nīgrandes mūzikas skolas