Latvijas Bibliotēku nedēļā Ventspils bibliotēka savus lasītājus iepazīstināja ar jaunajiem pakalpojumiem, ko piedāvā bibliotēka.

Ventspils bibliotēkas visus bibliotekārā darba procesus nodrošina Bibliotēku informācijas sistēma ALISE- Latvijā izplatītākais bibliotēku automatizācijas risinājums, kuru izmanto gandrīz 900 Latvijas publisko, speciālo, augstskolu, skolu, organizāciju un uzņēmumu bibliotēku. Sistēma ALISE ir pirmā profesionālā bibliotēku informācijas sistēma Latvijā un Baltijā kopš 1992.gada. Tā tiek pilnveidota atbilstoši informācijas tehnoloģiju attīstībai, bibliotēku nozares novitātēm un lietotāju prasībām, izmantojot jaunus risinājumus un piedāvājot jaunas iespējas.


Ziņojuma sūtīšana lasītājiem. Darbība paredzēta, lai sūtītu lasītājiem informāciju pa e-pastu. Ziņojumā var sūtīt tekstu (ir iespēja formatēt), URL saites, attēlus (tikai ar interneta adresēm).


Nepieciešamā izdevuma pasūtīšana no citām pilsētas bibliotēkām. Ja lasītājam tuvākajā bibliotēkā nav atrodama vajadzīga grāmata, bet tā ir citā Ventspils bibliotēkas struktūrvienībā, to var pasūtīt. Pasūtīto grāmatas eksemplāru lasītājam nogādā divu dienu laikā.


Ir vērts atgādināt, ka sistēmas ALISE modulis WebPAC nodrošina plašas informācijas izguves iespējas bibliotēku katalogos un datubāzēs, izmantojot Interneta iespējas. Bibliotēkas reģistrētajiem lasītājiem ir iespēja pieslēgties Ventspils reģiona kopkatalogam un izmantot autorizētā lietotāja iespējas:
• skatīt informāciju par savu izsniegumu, redzēt saņemtos, pasūtītos,
rezervētos eksemplārus;
• prasīt pagarināt izsnieguma termiņu;
• pasūtīt izdevuma eksemplārus;
• atjaunot savu autorizācijas paroli.

Ziņu sagatavoja:
Nadežda Mazure
Ventspils Galvenās bibliotēkas
Automatizācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 63623231
E-pasts: nadezda.mazure@ventspils.lv

Tagi: Bibliotēku pakalpojumi, Ventspils bibliotēka