2014. gada 9. aprīlī plkst. 12.30 Ventspils Galvenajā bibliotēkā, Europe Direct informācijas centrā (Ventspilī, Akmeņu ielā 2), notiks bezmaksas seminārs - diskusija "Latvijas zemnieks Eiropā - tūristiem atvērta saimniecība". Lektors: Juris Smaļinskis - Vidzemes augstskolas docents, tūrisma un vides eksperts.

 

Vairāk kā 200 publikāciju un vairāk kā 20 tūrisma ceļvežu un ceļojumu karšu autors, kā arī vairāku grāmatu līdzautors Juris Smaļinskis ieguvis maģistra grādu Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātē.

 

Jau studenta gados pievērsies dabas izziņai un ceļošanai,  ar velosipēdu vairāku gadu garumā apceļojis trīs Baltijas valstis. Pēc LU beigšanas strādājis gan kā tūrisma gids, gan pie tūrisma un dabas resursu aizsardzības politikas dokumentu izstrādes Vides aizsardzības ministrijā un Ekonomikas ministrijā, LLTA "Lauku ceļotājs" darbojies ar projektiem, kas saistīti ar praktiskiem tūrisma jautājumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās.

 

Kopš 2003. gada Juris Smaļinskis strādā Vidzemes augstskolā, kur studentiem lasa lekcijas par aktuāliem tūrisma un vides jautājumiem, ekotūrismu un ilgtspējīga tūrisma praktiskiem piemēriem.
 
Semināru organizē Europe Direct informācijas centrs Ventspils sadarbībā ar Ventspils Tūrisma in formācijas centru. Pasākums notiek Eiropas Komisijas finansētā projekta "EDIC Ventspils" ietvaros. Ieeja uz pasākumu bez maksas.