Rīga, LETA. Baltijas valstu dalībai Londonas grāmatu tirgū viesu valstu statusā 2018.gadā Latvijai būs vajadzīgi 1,99 miljoni eiro. Finansējums tiks tērēts piecu gadu laikā, gatavojoties dalībai grāmatu tirgū un īstenojot to.

Šogad 100 000 eiro finansējums tiks nodrošināts ar Kultūras ministrijas (KM) valsts budžeta apakšprogrammām. Tas tiks izlietots tulkošanas programmai, Baltijas valstu semināram, kā arī Lielbritānijas izdevēju vizītēm Latvijā.

 

Nākamajos divos gados - 2015.gadā un 2016.gadā - plānots, ka dalībai grāmatu tirgū katrā no gadiem būs vajadzīgi 220 000 eiro. 2017. gadā un 2018. gadā paredzēts, ka katrā no gadiem būs nepieciešams 725 000 eiro finansējums.

 

Finansējuma pieprasījumu, sākot ar 2015. gadu, valsts dalības nodrošināšanai Londonas grāmatu tirgū plānots iekļaut jauno politikas iniciatīvu pieteikumā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas laikā. Finansējums 2017. gadam un 2018. gadam, lai sagatavotu un nodrošinātu Latvijas pārstāvniecību grāmatu tirgū un ar to saistītās kultūras programmas pasākumus Londonā un citviet Lielbritānijā, plānojams kopīgi KM, Ārlietu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar organizāciju, kurai laika posmā no 2015. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim tiks deleģēta atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšana literatūras jomā, tostarp Latvijas dalības nodrošināšana Londonas grāmatu tirgū.

 

Lai sāktu Baltijas valstu dalības viesu valstu statusā Londonas grāmatu tirgū 2018. gadā sagatavošanu, visas trīs valstis, sākot ar šo gadu, piedalīsies Londonas grāmatu tirgū ar nacionālajiem stendiem. Šogad tiks organizēts arī vienots Baltijas valstu seminārs. Tas, sākot ar 2015. gadu, plānos un īstenos kopīgu reprezentācijas pasākumu sadarbības un atbalsta tīkla Baltijas valstīm veidošanai Lielbritānijā.

 

Veidojot ikgadēju Baltijas semināru programmu un prezentāciju, pakāpeniski veidotos plašs un daudzveidīgs Baltijas atbalsta tīkls Lielbritānijā, kas kāpinās arī biznesa partneru uzticību Baltijas valstīm, radot labvēlīgu vidi un vairojot potenciālu ne tikai kultūras, bet arī tautsaimniecības nozaru eksportam.

 

Viesu valsts statuss 2018. gadā paredz 600 kvadrātmetru lielu centrālo Baltijas valstu stenda izveidi un nodrošināšanu Londonas grāmatu tirgus hallē, tulkoto grāmatu un lasījumu prezentāciju pasākumus, poligrāfijas un dizaina sasniegumu reprezentāciju, kā arī saistīto kultūras pasākumu programmas nodrošināšanu Londonā un citviet Lielbritānijā. Paredzētas izstādes, koncerti, teātra izrādes un citi pasākumi.

 

Londonas grāmatu tirgū plānots iepazīstināt ar pēc iespējas daudzveidīgāku Latvijas literatūras piedāvājumu, sākot no Latvijas kultūras kanonā iekļautiem klasikas darbiem, vēsturiskās un dokumentālās prozas, kā arī topošās vēsturisko romānu sērijas par Latviju 20.gadsimtā, līdz pat laikmetīgajai prozai un dzejai. Līdztekus minētajam plānota ikgadēja Latvijas mākslinieciski augstvērtīgu grāmatu, kā arī vizuālajai mākslai un tās personībām veltītu izdevumu prezentācija.

 

Laikā no 2014. līdz 2018. gadam ik gadu plānots profesionālu ekspertu darba grupā izvērtēt un izvēlēties aptuveni septiņas Latvijas oriģinālliteratūras grāmatas, kuru pilns manuskripts tiktu tulkots angļu valodā un izdots Lielbritānijā vai citās angliski runājošajās valstīs, prezentējot šos autorus un grāmatas Londonas grāmatu tirgū un Lielbritānijas literārajos festivālos.

 

Ideju par Baltijas valstu dalību Londonas grāmatu tirgū viesu valstu statusā rosināja Igaunijas Kultūras ministrija, kura 2013. gada aprīlī Londonas grāmatu tirgū tikās ar Londonas grāmatu tirgus vadību un apsprieda minēto priekšlikumu.

 

Londonas grāmatu tirgus ir viens no prestižākajiem un lielākajiem autortiesību grāmatu tirgiem Eiropā, kas norisinās katru gadu aprīļa sākumā. Londonas grāmatu tirgū katru gadu piedalās pārstāvji no aptuveni 177 valstīm, 25 000 profesionālo apmeklētāju - izdevēji, literāti, literārie aģenti, bibliotekāri u.c.

Ziņu sagatavoja:
Zane Neimane
© LETA