2014. gada 19. martā plkst. 15.00 LU Mazajā aulā (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) notiks Meijera Melera grāmatas "Latvijas ebreju kopienas vēsture un holokausta piemiņas vietas" atvēršanas svētki. Pasākumu rīko Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūts, LU Vēstures un filozofijas fakultāte un Rīgas Ebreju kopienas muzejs "Ebreji Latvijā."

 

Meijers Melers, pensionējies pēc galvenā nodokļu inspektora darba VID Nodokļu pārvaldē, Rīgas Ebreju kopienas muzejā "Ebreji Latvijā" uzsāka Latvijas ebreju kapsētu un holokausta piemiņas vietu apsekošanas un pētniecības projektu. Autors rūpīgi vāca informāciju par holokausta upuru piemiņas vietām daudzus gadus, sadarbojās ar vietējām pašvaldībām un muzejiem, intervēja tā laika aculieciniekus, atklāja un meklēja ebreju glābēju vārdus, lauka pētījumos apsekoja masu kapu un apbedījumu vietas visā Latvijā.

 

Grāmata būs labs pamats profesionālajiem Latvijas vēsturniekiem viņu pētījumos par holokausta vēsturi, bet jo svarīgāks ir tas fakts, ka šī grāmata visai sabiedrībai ir nozīmīgs avots vēsturiskās atmiņas saglabāšanā.

 

Projekts ilga gandrīz desmit gadus un rezultējās divu enciklopēdisku grāmatu izdošanā. 2006.gadā tika publicēts pirmais pētījums "Ebreju kapsētas Latvijā," bet šogad latviešu valodā nāca klajā otrais pētījums - "Latvijas Ebreju kopienas vēsture un holokausta piemiņas vietas."

 

Grāmata ir kopprojekts, kas ir īstenots ar Valsts pētījumu programmas "Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)," Latvijas ebreju draudžu un kopienas padomes, Kanādas vēstniecības Latvijā, LU Filozofijas un socioloģijas institūta un American Jewish Joint Distribution Commitee finansiālu atbalstu.

 

Grāmatu var iegādāties muzejā "Ebreji Latvijā" un LU Filozofijas un socioloģijas institūtā.

 

Par Latvijas Universitāti

Latvijas Universitāte dibināta 1919.gadā un ir lielākā un tradīcijām bagātākā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kurā studē aptuveni 15 tūkstoši studentu. LU piedāvā vairāk nekā 130 akreditētas studiju programmas. Tās 13 fakultātēs un 21 institūtā strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

 

Papildu informācija:

Dr.hist. Inese Runce

E-pasts: inese.runce@lu.lv