2014. gada 12. martā plkst.11.00 notiks Valkas novada Ērģemes pagasta Omuļu bibliotēkas atklāšana jaunajās telpās ("Starteri", Ērģemes pagasts, Valkas novads)!


Ilgus gadus bibliotēkas telpas atradās bijušajā pamatskolas ēkā, kas diemžēl ir avārijas stāvoklī. Pateicoties Valkas novada domes aktīvajai rīcībai, tika nolemts bibliotēku pārcelt uz vienu no dzīvokļiem daudzdzīvokļu nama pirmajā stāvā. Šim nolūkam no pašvaldības līdzekļiem tika piešķirti 20 tūkstoši latu. Dzīvokļa remontu un telpu pielāgošanu bibliotēkas vajadzībām veica vietējie būvnieki – SIA "MG Eirobūve". Celtniekiem bija daudz darba – dzīvoklī tika paveikta pārbūve, uzmūrēta jauna krāsns, ielikti jauni logi un durvis, iegādāti jauni plaukti grāmatu krājuma izvietošanai.


Īpaši gribētos uzsvērt, ka Omuļu bibliotēkas vadītājai Valvei Āboliņai vasaras beigās apritēja 50 gadi, kopš viņa strādā šajā amatā. Bibliotēkas pārcelšanās uz jaunām telpām būs skaista velte arī viņas dzīves apaļajā jubilejā 13. martā.