Ar mērķi attīstīt valsts un privātā sektora sadarbību intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) un BSA | The Software Alliance (turpmāk - BSA) un "Datorprogrammu autortiesību apvienība" (turpmāk - DAA) janvāra beigās parakstīja sadarbības memorandu.

Memorands paredz ciešāku sadarbību nelicenzētu datorprogrammu apkarošanā.

 

Memoranda mērķis ir samazināt intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu negatīvo ietekmi uz Latvijas ekonomiku, kultūru un starptautisko tēlu, veicinot izpratni par intelektuālā īpašuma vērtību un nepieciešamību respektēt intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp, sekmējot datorprogrammu legālu izmantošanu valsts un pašvaldību iestādēs.

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E. Cilinskis atzīmē: "Šajā jautājumā būtiski ir popularizēt labo praksi publiskajā sektorā, lai valsts un pašvaldību iestādēs tiktu izmantotas tikai tiesiski iegūtas datorprogrammas un tās tiktu izmantotas tikai atbilstoši licencēm. Tāpēc VARAM sadarbībā ar BSA un DDA sagatavos un izplatīs materiālus par licenzētu datorprogrammu lietošanu publiskajā sektorā."

 

Pamatojoties uz memorandu, ministrija sadarbībā ar BSA un DAA izstrādās informatīvos materiālus par licencētu datorprogrammu lietošanu publiskajā sektorā. Materiāli tiks izplatīti valsts iestādēs un pašvaldībās. Tāpat plānots organizēt apmācības pašvaldību pārstāvjiem, īpaši uzrunājot informācijas tehnoloģiju speciālistus un grāmatvežu.

 

"2011. gadā Latvijā pirātiski tika izplatītas datorprogrammas aptuveni 32 miljonu ASV dolāru jeb 23,4 miljonu eiro vērtībā. Tie ir ne tikai zaudēti nodokļu ieņēmumi un negodīga konkurences vide uzņēmējdarbībā, par ko mēs diemžēl ikdienā nemēdzam aizdomāties. Tie ir arī ļoti konkrēti riski organizācijai, kas izmanto pirātiskas datorprogrammas - no juridiskiem riskiem līdz datu drošības apdraudējumam, tehniskā atbalsta un programmatūras atjauninājumu trūkumam. Tāpēc es ļoti augstu novērtēju VARAM jau līdz šim paveikto, skaidrojot pašvaldībām un valsts iestādēm licencētu datorprogrammu lietošanas priekšrocības, kā arī apņēmību turpināt šo darbu arī nākotnē," norāda Valdis Birkavs, DAA valdes priekšsēdētājs.

 

Par BSA

BSA | The Software Alliance (www.bsa.org) ir datorprogrammu ražotāju tiesību galvenais aizstāvis visā pasaulē. Tā ir asociācija, kurā apvienojušies pasaules lielākie programmu ražotāji, un tie ik gadu iegulda miljardus dolāru, lai radītu jaunus datorprogrammu risinājumus, kas attīsta valstu ekonomiku un uzlabo mūsdienu dzīvi. Veicinot starpvaldību attiecības, stimulējot intelektuālā īpašuma aizsardzību un izglītojot, BSA paplašina digitālās pasaules apvāršņus un veido uzticību jaunajām tehnoloģijām, kas virza pasauli uz priekšu.

 

Par DAA

Biedrības Datorprogrammu autortiesību apvienība mērķis ir datorprogrammu autortiesību aizsardzība un inovatīvas vides veicināšana Latvijā. DAA ir vairāk nekā 20 biedru, kuri ir lielākie Latvijas IKT jomas uzņēmumi. DAA ir nozīmīgākā NVO, kas pārstāv intelektuālā īpašuma tiesību jomas jautājumus, sadarbojoties ar valsts un starptautiskajām institūcijām un pārstāvot sabiedrības un privāta sektora intereses. DAA līdz 2007. gadam bija BSA Latvijas komiteja un tagad ir BSA Inc. partnere.

 

Papildu informācija:

 

Ingrīda Veikša

BSA pilnvarotā pārstāve Latvijā

e-pasts: ingrida@wall.com.lv

 

Sanita Meijere

DAA valdes locekle

e-pasts: bsa@bsa.lv

Ziņu sagatavoja:
Maija Dulle-Sūniņa
Mediju attiecību konsultante

Tagi: Autortiesības, Intelektuālais īpašums