2014. gada 21. februārī plkst.14.00 Viesītes kultūras pilī () ikviens interesents aicināts uz Līgas Blauas grāmatas "Jānis Stradiņš. Ceļš cauri laikiem" prezentāciju, aģentūru.asākums tiks aizvadīts sarunu formātā - kā mazi grāmatas atvēršanas svētki.

 

Ar savu klātbūtni pasākuma dalībniekus grāmatas prezentācijā pagodinās arī pats izcilais novadnieks akadēmiķis Jānis Stradiņš, grāmatas autore žurnāliste Līga Blaua un apgāda "Jumava" vadītājs Juris Visockis.

 

Stradiņam vislielākais prieks ir par to, ka, iznākot grāmatai, tiks popularizēta zinātne. Sākot darbu pie grāmatas, akadēmiķim bijuši vairāki nosacījumi - lai tās centrā būtu nevis tikai viņa personība, bet gan visas dzimtas stāsts. Otrkārt - lai liela daļa uzmanības būtu veltīta zinātnes attīstībai Latvijā un būtiskām personībām.

 

Prezentācijas pasākuma gaitā Viesītes kultūras namā darbosies arī apgāda "Jumava" "grāmatu galds".