2014. gada 19. februārī plkst.10:00 Kuldīgas Mākslas namā (Kuldīgā, 1905. gada ielā 6) Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko bezmaksas informatīvo semināru par "Erasmus+" programmu, kas ir jauna Eiropas Savienības programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā 2014. – 2020. gadam.


Tā aizstāj vairākas līdzšinējās ES programmas, aptverot visas izglītības jomas: mūžizglītības programmu — Erasmus (augstākā izglītība), Leonardo da Vinci (arodizglītība), Comenius (vispārējā izglītība), Grundtvig (pieaugušo izglītība), "Jaunatne darbībā" programmu, kā arī piecas starptautiskās programmas (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink un programmu sadarbībai ar rūpnieciski attīstītajām valstīm).


VIAA speciālisti iepazīstinās semināra dalībniekus ar jaunās ES programmas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā "Erasmus+" iespējām 2014. – 2020. periodā, informēs par mācību mobilitāšu projektiem vispārējā, profesionālajā un pieaugušo izglītībā, stratēģisko partnerību projektiem visos izglītības sektoros, kā arī skolu sadarbības programmu e-Twinning.


Sīkāka informācija sanita.tilgale@kuldiga.lv vai 26477986

 

Darba kārtība

 


09.30 - 10.00 Dalībnieku reģistrācija un kafija


10:00 – 10.15 Vispārēja informācija par Erasmus+
VIAA ES Mūžizglītības programmas departamenta Comenius un Mācību braucienu nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska


10:15 – 10:45 KA1 - Mācību mobilitātes skolu izglītībā Erasmus+ ietvaros
VIAA ES Mūžizglītības programmas departamenta Comenius un Mācību braucienu nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska


10:45 - 11:15 KA1 – Mācību mobilitātes profesionālajā un pieaugušo izglītībā Erasmus+ ietvaros
VIAA ES Mūžizglītības programmas departamenta Leonardo da Vinci un Grundtvig nodaļas vecākā programmas speciāliste Irina Stoļarova


11:15 – 12:00 KA2 - stratēģiskās partnerības Erasmus+ ietvaros skolu, profesionālajā un pieaugušo izglītības sektoros
VIAA ES Mūžizglītības programmas departamenta Comenius un Mācību braucienu nodaļas vecākā programmas speciāliste Jana Meržvinska


12:00 – 12.20 Izglītības iestāžu reģistrācija dalībai Erasmus+ programmā un projektu pieteikumu veidlapas
VIAA ES Mūžizglītības programmas departamenta Leonardo da Vinci un Grundtvig nodaļas vecākā programmas speciāliste Irina Stoļarova


12:20 – 12:50 eTwinning - Eiropas skolu sadarbības programma interneta vidē.
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas Savienības programmu daļas vecākā referente (eTwinning) Inguna Lipska


12.50 – Jautājumi un atbildes