Februāra mēnesī par godu Margaritas Stārastes 100 dzimšanas dienai Baložu bibliotēka organizēja vairākus pasākumus.

Pasākumu cikls sākās ar literāro stundu "Laimes zeme", kurā Baložu vidusskolas 2. c klases skolēni kopā ar Kaskabati ielūkojās dziļāk Margaritas Stārastes dzīvē un daiļradē, stāstīja par savām mīļākajām mākslinieces pasakām. Bērni līdzi atnesa savus zīmējumus, kas bija zīmēti pēc pasakas "Piparkūku sirds" motīviem. Šie zīmējumi tika izstādīti bibliotēkā izstādē un divu nedēļu garumā visiem apmeklētājiem bija iespēja nobalsot par sev tīkamāko zīmējumu.

 

14. februārī, Valentīndienā šī pati klase nāca uz bibliotēku vēlreiz, lai prezentētu bērnu ilustrēto Margaritas Stārastes pasaku "Sarkanmatīte". Katrs bērns stāstīja to pasakas daļu, par ko viņš ir zīmējis. Zīmīgi, ka bēdīgos pasakas notikumus neviens bērns neizvēlējās attēlot zīmējumā. Pasaka bija skaisti noformēta kā grāmata ar atsevišķu vāka zīmējumu un tā tika uzdāvināta bibliotēkai ar visu bērnu - ilustratoru parakstiem. Paldies skolotājai Larisai Šiļko par radošo izdomu un bērnu lasīšanas veicināšanu!

 

Skolēniem protams arī interesēja viņu izstādē izlikto darbu novērtējums. Jāsaka, balsotāju atsaucība bija liela – kopumā nobalsojuši bija 155! Un gandrīz puse (73 balsis) balsoja par zīmējumu nr.14, kam tika 1.vieta. 2. vieta bija zīmējumam nr.7 (30 balsis), 3. vieta – zīmējumam nr. 11 (15 balsis). Šiem bērniem tika nelielas veicināšanas balvas no bibliotēkas, bet bešā nepalika neviens – visi tika pie saldām medaļām.

 

Foto no pasākuma apskatāmi šeit.