12. februārī kultūras ministre Dace Melbārde tikās ar izglītības un zinātnes ministri Inu Druvieti, lai pārrunātu ministriju sadarbību kultūrizglītības, pedagogu un pieaugušo izglītības, kā arī Latvijas Nacionālās enciklopēdijas izveides jautājumos.

Tikšanās laikā ministres konceptuāli vienojās par kopīgu darba turpināšanu pie Rīgas un reģionālo kompetenču centru attīstīšanas, pilnveidojot jau pastāvošos Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) normatīvos aktus un sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru (LNKC) izstrādājot profesionālās kultūrizglītības kompetenču centra koncepciju.

 

Ministres pauda kopīgu atbalstu mācību iestāžu savstarpējai sadarbībai augstākās izglītības līmenī, sevišķi uzsverot kopīgu programmu, īpaši doktorantūras programmu, veidošanu, mācībspēku apmaiņu un koledžu integrēšanu augstskolās, kā arī gudro specializāciju attīstību, sadarbojoties mākslas un tehniskās ievirzes augstskolām.

 

Kultūras ministre Dace Melbārde atgādināja, ka kultūras joma pēdējos divdesmit gados ir strauji attīstījusies, to papildinot tādām jomām kā radošās industrijas, radošās ekonomikas jēdziens, digitalizācijas attīstība u.c., un ir svarīgi rūpēties, lai šie attīstības virzieni nepaliktu tikai labā politiskās apņemšanās līmenī, bet lai kultūras nozarē strādājošajiem būtu iespēja apgūt noderīgas zināšanas. Abu ministriju pārstāvji vienojās par ciešu sadarbību pieaugušo izglītības jautājumos, veicinot profesionālo izaugsmi un pilnveidošanos.

 

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) direktors Andris Vilks iepazīstināja ar LNB un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) kopīgi rosināto Latvijas Nacionālās enciklopēdijas izstrādes ideju, kas būtu nozīmīgs kultūras, zinātnes un izglītības pienesums Latvijas Republikas simtgades programmai, un aicināja nodrošināt IZM pārstāvniecību enciklopēdijas satura padomē.

Ziņu sagatavoja:
Dagnija Grīnfelde
Kultūras ministres padomniece
Sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālr.: 67330202

Tagi: Kultūra, Izglītība, Mūžizglītība, Kultūrizglītība