Vakar visā Eiropā tika atzīmēta "Drošāka interneta diena", kurā īpaša uzmanība veltīta bērnu drošībai tiešsaistē. Kā liecina Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas veiktā aptauja, Latvija bērniem ir salīdzinoši augsts to savu digitālo prasmju un iemaņu novērtējums, kas saistītas ar drošību internetā.

 Internets ir vieta, kur vairums bērnu jūtas psiholoģiski komfortabli un attiecības ar cilvēkiem veido brīvāk nekā tiekoties klātienē.

 

Vienlaikus pētījuma rezultāti norāda arī uz potenciāliem riskiem - lielākā daļa (65%) atzīst, ka internetā ir "kas tāds, kas viņu vecuma bērniem varētu būt kaut kādā veidā slikts vai nepiemērots". Biežāk minētais - pornogrāfija (27%) un vardarbība (20%). Salīdzinot Latvijas datus ar citās Eiropas valstīs veiktajiem pētījumiem, mūsu bērni biežāk saskaras ar potenciāli vardarbīgu lietotāju radītu saturu.

 

Kā pastāstīja pētniece Guna Spurava, Latvijas pētījuma rezultātu analīze turpinās, jo dati tiek salīdzināti ar citu valstu pētījumiem. Eiropas valstīs lielākie riski internetā, ko saskata bērni, ir iebiedēšana, uzmākšanās, personīgas informācijas ļaunprātīga izmantošana, nevēlama vai seksuāla rakstura kontaktēšanās ar svešiniekiem, kā arī interneta komerciālais saturs. Bērni apzinās sociālo tīklu potenciālos riskus, taču tas nenozīmē, ka viņi darīs visu, lai no tiem izvairītos, jo - pat ja bērns ir informēts par riskiem, viņš tos neattiecina uz sevi, viņam tie nerūp.

 

Jaunākā "EU Kids Online" projekta pētījuma ietvaros veiktas 57 fokusa grupu un 113 individuālās intervijas deviņās Eiropas valstīs, tajās piedalījās 349 bērni vecumā no 9 līdz 16 gadiem. Eiropas kolēģi konstatējuši, ka bērnu izpratne par tiešsaistē pastāvošajiem riskiem un problemātiskajām situācijām var ievērojami atšķirties no pieaugušo uztveres par apdraudējumu internetā. Tas, ko pieaugušie uztver kā problēmu vai risku, ne vienmēr rada negatīvu vai satraucošu pieredzi bērniem. Šie kolēģu atklājumi, kā norādīja LU Komunikācijas studiju nodaļas profesore Inta Brikše, būtu ņemami vērā arī Latvijā, jo tipisks ir portālu pārstāvju viedoklis , ka viņi nevar uzņemties atbildību par to, ko dara lietotāji, un savu atbildību ierobežo ar norādi , ka iespējams ziņot par aizskārumiem un citiem pārkāpumiem.

 

Latvijā aptauja notika no 2013. gada 12. septembra līdz 21. novembrim, aptaujāti tika 9-16 gadus veci bērni (1001) pēc nejaušās izlases principa visos Latvijas reģionos. Pētījuma lauka darbu veica tirgus un sabiedriskās domas centrs SKDS. „ES Kids Online’ projekta (SI-2010-TN-4201001) mērķis ir vairot zināšanas par jaunajām tiešsaistes tehnoloģijām un to izmantojumu ikdienas dzīvē, vienlaicīgi apkopojot Eiropas bērnu un viņu vecāku pieredzi par iespējamiem riskiem un apdraudētību internetā, tādējādi minimizējot tīkla vides bīstamību un negatīvo ietekmi uz bērnu personības veidošanos. Projektu finansē EK Drošāka interneta programma.

 

Par Latvijas Universitāti

Latvijas Universitāte dibināta 1919. gadā un ir lielākā un tradīcijām bagātākā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kurā studē 15 tūkstoši studentu. Visas vairāk nekā 130 LU īstenotās studiju programmas ir akreditētas. Tās 13 fakultātēs un 21 institūtā strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

Ziņu sagatavoja:
Indra Zomerovska
Latvijas Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātes
Ārējo sakaru koordinētāja
Tālr.: 25435451

Tagi: Internets, Pētījumi, Drošība internetā