2014. gada 12. februārī plkst. 17.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks grāmatu "Parīzes noburtie" un
"Edvarts Virza. Raksti, 5. sējums" prezentācijas.
.
Apgāda "Zinātne" izdotajā rakstu piektajā sējumā atrodama Edvarta Virzas tulkotā franču dzeja – Emīla Vernharna "Dzīves sejas" (1920), "Franču XIX gs. Lirika" (1921), "Franču renesanses laika lirika" (1930), kā arī pāris desmiti presē palikušu, krājumos neiekļautu franču lirikas darbu. Kā min krājuma sastādītāja un literatūrzinātniece Anda Kubuliņa – "ar franču atdzeju Virza paplašināja latviešu poēzijas kontekstu, ielauza pavisam citādu, eiropeiski racionālu distanci sevis un ārpasaules uztverē".


Savukārt apgādā "Jumava" tapusī dzejas grāmata "Parīzes noburtie" (sast. Anda Kubuliņa), kurā atspoguļota Edvarta Virzas, Elzas Stērstes un Jāņa Akuratera lirika, atklāj Parīzi kā 19./20. gs. metropoli – daudzu eiropiešu ilgu un sapņu pilsētu.


Pasākuma programmā: uzrunu teiks apgāda "Zinātne" vadītāja Ingrīda Segliņa un apgāda "Jumava" valdes loceklis Juris Visockis, kā arī abu krājumu sastādītāja Anda Kubuliņa.


Francijas burvību dzejā atklās Latvijas Kultūras akadēmijas studenti, un muzikālu baudījumu sniegs dziedātāja Evita Zālīte un pianiste Lelde Tīrele.


Visi interesenti tiek laipni aicināti baudīt pasākumu franču noskaņās š. g. 12. februārī, plkst. 17.00, Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Rūpniecības ielā 10.

 


Informācijai:
Ginta Augule
Apgāda "Jumava"
Reklāmas un sabiedrisko attiecību daļa
Tālr.: (+371) 67288104, reklama@jumava.lv