Vakar, 4.februārī Eiropas Parlaments apstiprināja direktīvu par autortiesību un blakustiesību administrēšanas uzraudzību un mūzikas licencēšanu tiešsaistē pārrobežu līmenī.

Direktīvas viena daļa satur noteikumus par autortiesību un blakustiesību organizāciju darbību. Tie nosaka savlaicīgu un pienācīgu autoratlīdzības izmaksāšanu autoriem un autoru iespēju brīvi izraudzīties un mainīt kolektīvā pārvaldījuma pārstāvēto organizāciju. Šīs un citas autoru tiesības jau ir iekļautas Starptautiskās Autoru un komponistu biedrību konfederācijas CISAC Profesionālajos noteikumos, un AKKA/LAA darbojas atbilstoši tiem. Biedrības pārstāvēto autoru mantisko tiesību administrēšanu šis regulējums neietekmēs.

EP deputāte Marielle Gallo uzsvērusi, ka "direktīvas mērķis ir aizsargāt Eiropas mūziķu intereses un sniegt iespēju lietotājiem likumīgi piekļūt autortiesībām aizsargātam materiālam visā Eiropā".

 

Šī direktīvas daļa AKKA/LAA rada bažas: atbilstoši tai tiesības izsniegt pārrobežu atļaujas par mūzikas autoru darbu izmantošanu internetā būs tikai dažām lielākajām Eiropas organizācijām. Šīs organizācijas autoratlīdzības sadalīs atbilstoši kritērijiem, kuri, iespējams, nebūs labvēlīgi mazo valstu, tajā skaitā arī Latvijas mūzikas autoriem. Tas nozīmē, ka Latvijas mūzikas autori var nesaņemt pienācīgu samaksu par savu darbu izmantošanu.

Ziņu sagatavoja:
Linda Kalniņa
Biedrības AKKA/LAA
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tagi: Autortiesības, Blakustiesības