Margaritas Stārastes 100.dzimšanas dienas svinības Nīcgales tautas bibliotēkā.

Nīcgales pagasta tautas bibliotēkas lasītāji ar lielu prieku un aizrautību gatavojās mākslinieces Margaritas Stārastes jubilejai. Bērnudārza audzēkņi kopā ar audzinātajām veidoja grāmatu izstādes, lasīja un pētīja mākslinieces ilustrācijas un gatavoja maskas pēcpusdienai "Pa Zīļuka pēdām Nīcgalē".

 

Bibliotēkā mazos lasītājus sagaidīja M. Stārastes grāmatu tēli čigānmeitēns Ringla (Viktorija Andiņa) un Ieviņa (Aleksandra Sokolova). Meitenes klātesošos iepazīstināja ar Zīļuka un lāča Riča vēstulēm, kas atklāja, ka 20.gadsimta 70.gados Margarita Stāraste kopā ar rakstnieci Zentu Ērgli viesojušās Nīcgales Skolā. Nīcgalē zīmēšanas skolotāju Mariju Zeili un mākslinieci vienoja cieša, radoša draudzība. Tikšanās reizē Nīcgales bērni Marijas Zeiles vadībā iestudēja un izrādīja Zentas Ērgles un Margaritas Stārastes kopdarbu – ludziņu "Labi sēņu māmiņai". Tajā laikā tas notika ļoti grandiozi, dekorācijas darināja skolotāja kopā ar bērniem, tērpus šuva četri skroderi Nīcgales šuvēju artelī, vecāki, bērni - visi bija pārņemti ar viešņu sagaidīšanu.

 

Par šiem tālajiem notikumiem atmiņās ar mazajiem lasītājiem dālījās audzinātāja  Valda Lazdāne, kas uz bibliotēku atnāca saposusies kā Baravika. Valda Lazdāne pastāstīja, cik interesanti un aizraujoši noritējusi tikšanās ar Margaritu Stārasti un Zentu Ērgli. Nīcgaliešu un Margitas Stārastes draudzība uzplaukusi ļoti krāšņi, jo māksliniece uzaicinājusi Mariju Zeili ar skolēniem ludziņu izrādīt Rīgas pilī. Valdas Lazdānes atmiņu stāstījums bija ļoti emocionāls.

 

Pirms divdesmit gadiem skolotāja Marija Zeile nodevusi saglabāšanai nākamajām paaudzēm personīgās vēstules no Margaritas Stārastes ar mākslinieces zīmējumiem un novēlējumiem bērniem, kas kā liels dārgums tiek glabātas Nīcgales bibliotēkā. Visus šos lielos dārgumus apskatīja "Pa Zīļuka pēdām Nīcgalē" pēcpusdienas viesi. Lai bērni izjustu lielo svētku prieku, lācis Ričus no Medus muižas ciemiņiem bija atsūtījis kārumu podiņu. Ballīte noslēdzās ar lustīgu izdejošanos bērnudārza audzinātāju vadībā.

Ziņu sagatavoja:
Ruta Bogdanova
Nīcgales pagasta tautas bibliotēkas vaditāja

Tagi: Pasākumi bērniem, Margarita Stāraste