2014. gada 9. februārī plkst. 15.00 Slampes kultūras pilī (Slampē, Slampes pag., Tukuma nov.) tiks atvērta grāmata "Slampē vilcieni vēl nepietur". Bagātīgi ilustrētais 432 lappušu biezais rakstu krājums ietver sevī gan agrāk nepublicētus unikālus arhīvu pētījumus par pagasta vēsturi, gan vēsturiskas liecības no slampenieku personīgajiem arhīviem, gan arī intervijas ar šodienas pagasta iedzīvotājiem. Daudzi materiāli nākuši no ārzemēm, no tiem Slampes iedzīvotājiem, kuri bija spiesti doties trimdā 1944. gadā.

 

Grāmatu divu gadu garumā veidojusi radoša darba grupa. Autoru vidū ir vēsturnieki Agris Dzenis, Sandra Ieviņa, Ināra Znotiņa, fotogrāfs Agris Jansons, mācītājs Āris Kronbergs, dabas pētnieks Guntis Eniņš, Valdis Dērics, Ārija Klimkāne un daudzi citi. Grāmatas tapšanu koordinējis publicists Arnis Šablovskis.

 

Krājumu ievada Māras Zālītes dzejoļi, kuriem tieša saikne ar Slampes iespaidiem, kā arī bagāts ilustratīvais materiāls par dzejnieces dzimtas dziļajām saknēm Slampē.

 

Īpašu vietu grāmatā ieņem liecības par pagasta represētajiem iedzīvotājiem, kas līdz šim bijusi gandrīz neskarta tēma.

 

Slampē dzimuši gan rakstnieks, kādreizējais Rīgas retro tramvaja leģendārais vadītājs Laimonis Vitkus, gan pasaules mēroga mākslinieks Laimonis Mieriņš, gan ārsts un rakstnieks Paulis Strautzelis. Ar pagastu bijuši cieši saistīti dzejnieks Voldemārs Klētiņš un žurnālists Žanis Klētiņš. Par to visu, un vēl vairāk, vēsta grāmata.

 

Reizē ar grāmatas atvēršanu notiks arī nelielas izstādes atklāšana par Slampi brīvvalsts laikā.

 

Grāmatas dizainu veidojis mākslinieks Ints Vikmanis, tā iespiesta tipogrāfijā "Zelta rudens".

 

Projekta īstenošana ir bijusi iespējama, pateicoties Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes finansējumam un atbalstam.

 

Uz atvēršanu mīļi aicināti visi grāmatas autori, visi Slampes iedzīvotāji, kā arī visi, kam jel kāds sakars ar Slampes pagastu un vienkārši novadpētniecības interesenti. Ikvienas Latvijas vietas dziļa izpēte un apzināšana ir ieguldījums vispārējā valsts vēsturē un novadpētniecībā. Latvija ikvienam sākas ar dzimto vietu.