Pašvaldības aģentūra "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" ir izsludinājusi 2014.gada kultūras projektu konkursu Cēsu novadā.

Uz pašvaldības finansiālu atbalstu var pretendēt projektu idejas, kas tapušas pēc iedzīvotāju vai radošo organizāciju iniciatīvas un kas bagātina Cēsu kultūrvidi, sniedzot ieguldījumu Cēsu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un jaunu kultūras tradīciju radīšanā.

 

Cēsu novada pašvaldība kultūras projektu konkursa norisei šogad ir atvēlējusi 9960 eiro. Viena projekta atbalstam maksimāli var tikt piešķirti 700 eiro. Atbalstam var pieteikt visdažādāko kultūras jomu projektus - koncertu, izrāžu, izstāžu rīkošanu, radošo darbnīcu un kultūrizglītojošu pasākumu organizēšanu u.c. - tās kultūras norises, kuru realizācija plānota Cēsu novadā un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums Cēsu novadam. Prioritāri šogad tiks atbalstīta Cēsu novada kultūrvēsturisku izdevumu un grāmatu izdošana un latviešu gadskārtu tradicionālo svētku rīkošana.

 

Projektus izvērtēs pašvaldības aģentūras "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs" apstiprināta komisija. Finansiāls atbalsts tiks piešķirts tiem projektiem, kas saņems augstāko vidējo vērtējumu atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas atspoguļoti konkursa nolikumā - projekta aktualitāte un atbilstība noteiktajām prioritātēm, skaidri definēti projekta mērķi un iesniegtās tāmes pamatotība, kā arī projektu rezultātu pieejamība plašai mērķauditorijai.

 

Projektu konkursa nolikums pieejams "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrā" (Baznīcas laukumā 1, Cēsīs), tālr. 64127755, kā arī interneta mājas lapas lapā www.cesis.lv sadaļā "Kultūra". Projektu pieteikumi iesniedzami "Cēsu Kultūras un Tūrisma centrā" līdz šī gada 19.februārim. Projekta pieteikumus var iesniegt juridiskas personas un tās fiziskās personas, kas reģistrējušās, kā saimnieciskās darbības veicējas. Pieteikumu iesniedzējiem jānodrošina savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām.

 

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008.gada. Tā ietvaros pašvaldība finansiāli atbalstījusi dažādas radošās iniciatīvas, ko īstenojuši amatiermākslas kolektīvi un kultūras nevalstiskās organizācijas, bagātinot un dažādojot kultūras piedāvājumu Cēsu iedzīvotājiem. 

Ziņu sagatavoja:
Cēsu Kultūras un Tūrisma centra
Sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 64127636
www.cesis.lv

Tagi: Projekti, Projektu konkursi, Finansējuma piesaiste