Latvijas Universitātes (LU) 72. konferences ietvaros LU Bibliotēka no 27. janvāra aicina iepazīties ar LU mācībspēku un zinātnieku 2013. gadā izdotajām zinātniskajām publikācijām, kas apkopotas un aplūkojamas izstādēs visās LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās un virtuālajā izstādē LU portāla sadaļā Latvijas Universitātes Bibliotēka.

Virtuālā izstāde "Latvijas Universitātes 2013. gada intelektuālie sasniegumi publikācijās" sniedz ieskatu LU pētniecības darbā, apkopojot informāciju par fakultāšu, zinātnisko institūtu, zinātnisko institūtu-aģentūru u. c. struktūrvienību personāla zinātniskajām publikācijām.


Visās LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās no 27. janvāra  līdz 30. martam ir aplūkojamas publikāciju  izstādes, kurās vienkopus skatāmi attiecīgo fakultāšu mācībspēku 2013. gadā publicētie nozīmīgākie zinātniskie darbi - monogrāfijas, zinātniskie raksti, promocijas darbi un to kopsavilkumi, konferenču materiāli, mācību līdzekļi u. c. publikācijas.


LU fakultāšu mācībspēku publikāciju izstādes apskatāmas LU Bibliotēkas nozaru bibliotēku darba laikā:
•    Bibliotēkā Aspazijas bulvārī, Aspazijas bulv. 5, 203. telpā
•    Bibliotēkā Kalpaka bulvārī, Kalpaka bulv. 4
•    Bibliotēkā Raiņa bulvārī, Raiņa bulv. 19, 203. telpā
•    Bioloģijas zinātņu bibliotēkā, Kronvalda bulv. 4, 326. telpā
•    Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēkā, Zeļļu ielā 8, Fizikas nodaļas laboratorijas korp. 5. stāvā
•    Humanitāro zinātņu bibliotēkā, Visvalža ielā 4a, 1. stāvā
•    Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā, Jūrmalas gatvē 74/76, 1. stāvā
•    Ķīmijas zinātņu bibliotēkā, Kr. Valdemāra ielā 48, 26. telpā
•    Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkā, Lomonosova ielā 1a, 1. stāvā
•    Zemes un vides zinātņu bibliotēkā, Alberta ielā 10, 113. telpā


Bibliotēkā Kalpaka bulvārī būs apskatāmas izstādes "2013. gadā aizstāvētie promocijas darbi humanitāro zinātņu un sociālo zinātņu nozarēs" un "LU Bibliotēkas darbinieku publikācijas (2011-2013)".


Izstādēs izmantotās publikācijas atlasītas no LU zinātnieku publikāciju un vēstures datubāzes, kura šogad papildināta arī ar sistēmā LUIS ievadītajām mācībspēku publikācijām.


Datubāzē ir ietverti LU mācībspēku un zinātnieku publikāciju - monogrāfiju, Latvijas un ārzemju zinātniskajos izdevumos publicēto  zinātnisko rakstu, konferenču tēžu, elektronisko publikāciju un citu zinātnisko darbu bibliogrāfiskie ieraksti.  Publikāciju bibliogrāfiskajiem aprakstiem ir pievienotas saites uz to pilnteksta versijām, ja tās ir brīvi pieejamas tīmeklī. Datubāzē iekļautā informācija tiek izmantota arī  LU zinātniskās darbības atskaišu un ikgadējā LU publiskā pārskata sagatavošanai.

 

LU 72. konferences mājas lapa

Tagi: Izstādes, Pētniecība, Latvijas Universitāte