2013. gada 5. decembrī Eiropas Komisija uzsāka sabiedrisko apspriešanu par autortiesību regulējuma pārskatīšanu Eiropas Savienībā. Sabiedriskās apspriešanas ietvaros ikviens ir aicināts sniegt savu viedokli un priekšlikumus par virkni aktuālu autortiesību jautājumu, tā palīdzot uzlabot autortiesību regulējumu un tā piemērošanu ES, tostarp Latvijā.

Līdz 2014.gada 5.februārim ikvienam ir iespēja paust savu viedokli par autortiesībām Eiropas Komisijai un katrs viedoklis ir svarīgs. Ikviens, kam ir svarīga bibliotēku pakalpojumu nākotne un piekļuve kultūras mantojumam, tiek aicināts piedalīties sabiedriskā apspriešanā par autortiesību regulējuma pārskatīšanu Eiropas Savienībā.


Ja jūs vēl šaubieties, tad atbildiet uz sekojošiem jautājumiem:
• Vai jūsu bibliotēkas pakalpojumus ietekmētu situācija, ja par katru bibliotēkas tīmekļa vietnē publicēto hipersaiti būtu jāiegūst autortiesību turētāja atļauja?
• Vai jūs vēlētos, lai mūsu digitāli dzimušais kultūras mantojums tiktu saglabāts un tas būtu pieejams arī nākotnē?
• Vai jūsu lietotājiem patiktu iespēja aizņemties e-grāmatas (piemēram, starpbibliotēku abonementa kārtā) tādā pašā veidā, kā tiek izsniegtas iespiestās grāmatas?


Ja uz kādu no šiem jautājumiem jūs atbildējāt ar "jā", tad jums ir jāpiedalās sabiedriskajā apspriešanā!


Ar informāciju par Eiropas Komisijas uzsākto sabiedrisko apspriešanu var iepazīties un apspriešanas dokumentu - anketu lejupielādēt šeit. Savukārt ar anketas neoficiālo tulkojumu latviešu valodā var iepazīties šeit.


Anketa ir ļoti apjomīga – to veido 80 jautājumi par specifiskiem autortiesību aspektiem. Taču nav obligāti jāatbild uz pilnīgi visiem jautājumiem – ir iespējams sniegt atbildes tikai uz tiem jautājumiem, par kuriem jums ir noteikts viedoklis. Anketu var aizpildīt arī latviešu valodā, un atbildēt var kā nevalstiskās organizācijas, tā valsts iestādes un privātpersonas. Pat tad, ja jūs nevarat sniegt izvērstu atbildi uz jautājumu, ir vērts atbildēt uz jautājumiem jā/nē formā. Un ņemiet vērā – visvērtīgākās ir tās atbildes, kurās jūs dalāties ir jūsu personīgo pieredzi par to, kā konkrētais autortiesību regulējums ir ietekmējis jūsu profesionālo vai privāto dzīvi.


Lai atvieglotu cilvēkiem, kas nav autortiesību speciālisti, atbildēšanu uz anketas jautājumiem, vairākas sabiedriskās organizācijas, kas pārstāv bibliotēkas, ir izstrādājušas vadlīnijas un rīkus, kas palīdzīdz labāk saprast anketas jautājumus, izskaidro bibliotēkām svarīgākos jautājumus, sniedz rekomendācijas to atbildēšanā, kā arī dod iespēju atbildes iesniegt tiešsaistē.


Eiropas akadēmisko bibliotēku asociācija LIBER ir izstrādājusi īsas vadlīnijas par anektas jautājumiem, ar kurām var iepazīties šeit; ar vadlīniju tulkojumu latviešu valodā var iepazīsties šeit, savukārt šeit var izlasīt LIBER nostādni attiecībā uz autortiesību jautājumiem.


Adresē http://youcan.fixcopyright.eu/ ir pieejama anketas elektroniska versija ar paskaidrojumiem par anketas jautājumiem, kuru ir izstrādājusi plaša organizāciju koalīcija C4C, kurā ietilpst kā LIBER, tā arī pasaules un Eiropas bibliotēku asociāciju apvienības IFLA un EBLIDA. Visbeidzot savus ieteikumus par to, ko atbildēt uz anketas jautājumiem (atrodami šeit), ir sniegusi arī Eiropas Parlamenta deputāte Amēlija Andersdotira. 


Daļēji vai pilnībā aizpildītās anketas MS Word, PDF vai ODF formātā, arī tās, kas veidotas ar C4C rīka starpniecību, Eiropas Komisijai var sūtīt līdz 2014. gada 5. februārim uz e-pasta adresi markt-copyright-consultation@ec.europa.eu.


Papildus tam viedokļos par anketas jautājumiem, arī gadījumos, ja jūs paši anketu nesūtīsiet Eiropas Komisijai, lūgums nosūtīt Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālistam Uldim Zariņam uz e-pasta adresi Uldis.Zarins@lnb.lv to iekļaušanai Latvijas Bibliotekāru biedrības atbildēs uz anketu.


Tāpat aizpildītas anketas ar norādi "Sabiedriskā apspriešana" būtu vēlams nosūtīt uz Kultūras ministrijas autortiesību speciālistu e-pasta adresēm: Rihards.Gulbis@km.gov.lv vai Ilona.Tomsone@km.gov.lv (līdz 26. janvārim). Jāuzsver, ka šīs anketas gan netiks pārsūtītas Eiropas Komisijai, tikai izmantotas nacionālās pozīcijas izstrādes procesā.

Ziņu sagatavoja:
Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku konsultatīvais centrs
Bibliotēku portāla redaktore
Tālr.: 67969132

Sagatavots pēc Eiropas Komisijas, LIBER, LR Kultūras ministrijas publicētās informācijas

Tagi: Likumdošana, Autortiesības