Limbažu Galvenās bibliotēkas piedāvātās izstādes un pasākumi februāra mēnesī.

Mākslas darbu izstāde  

 

 • No 1. - 28. februārim Limbažu Galvenajā bibliotēkā skatāma novada jaunās mākslinieces, limbažnieces Alises Paegles grafikas darbu izstāde "La dolce vita". 

 

Literatūras un informatīvās izstādes 

 

 • No 6. februāra (visu mēnesi) Jauno grāmatu dienas (JGD) jaunieguvumu - daiļliteratūras un nozaru literatūras izstādes
 • No 5. - 28. februārim literatūras izstāde "Grieķijas prezidentūra Eiropas Savienības Padomē"
 • Visu februāri – informatīva izstāde "Jaunākais par Eiropas Savienību" 

 

Izstāžu ciklā "Literātu dzīves pieturzīmes"  

 

 • 02.02. - grafiķei, bērnu rakstniecei Margaritai Stārastei -100 (1914)
 • 10.02. - dzejniecei, novadniecei Austrai Skujiņai – 105 (1909-1932)
 • 15.02. – novadniekam, komponistam, diriģentam, etnomuzikologam Emīlam (Emilim) Melngailim – 140 (1874-1954)

 

Literārie pasākumi

  

 • 6. februārī (ceturtdiena) Jauno grāmatu dienas "Lasītāju kluba" (LK) tikšanās no plkst. 10:00 (Limbažu Galvenajā bibliotēkā, Rīgas ielā – 9):
  • jaunieguvumu (daiļliteratūras un nozaru literatūras) bibliogrāfiskie apskati 
  • atcerēsimies piedalīšanos unikālajā un vēsturiskajā bibliotekāru un lasītāju akcijā "Gaismas ceļš - grāmatu draugu ķēde" (18.01.2014.) 
  • lasītāju pārrunas par izlasīto

 

 • 27. februārī (ceturtdien) plkst. 17:00 LGB pasākumu ciklā "Mūsu viesis" tikšanās ar rakstnieku Otto Ozolu 

Pasākums notiks Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas mazajā zālē (Limbažos, Rīgas ielā – 16). 

Tikšanās notiek projekta "Latviešu oriģinālliteratūras lasījumi Limbažu GB: 100 gr latviešu oriģinālliteratūras Limbažu novadam" 5. kārtas ietvaros, ar  VKKF finansiālo atbalstu. 

 

Aktivitātes kopā ar sadarbības partneriem 

 

 • 3. februārī plkst. 11.00 Limbažu Sociālā dienas centra sveču dienas pasākuma "Lai sirdis deg kā liesma" ietvaros: 

Limbažu Galvenās bibliotēkas darbinieku sagatavots bibliogrāfisks grāmatu apskats un izstāde "Gadskārtu grāmatas pārlapojot..." 

 

Apmācības

  

Limbažu Galvenās bibliotēkas Apmācību un profesionālās sadarbības centra piedāvātās apmācības iedzīvotājiem februāra mēnesī:

 • drošāka interneta diena 2014 – 11. februārī
 • Pamatprasmes darbam ar datoru un internetu
 • Praktiskas, vienkāršas un noderīgas lietas darbā ar datoru 
 • Limbažu un Alojas novadu bibliotēku kopkataloga izmantošana
 • Interneta resursi par Eiropas Savienību
 • E-komercijas pakalpojumu izmantošana internetā (rēķinu apmaksa internetā, www.latvija.lv u.c.)
 • Angļu sarunvaloda elementāram līmenim (ar priekšzināšanām)
 • Krievu sarunvalodas pēcpusdienas (ar priekšzināšanām).

Pieteikties apmācībām var, zvanot pa tālruni 64070715 vai rakstot e-pastu uz kristine.kine@limbazi.lv 

 

Metodiskā darba aktivitātes februārī

 

 • 27. februārī no plkst. 10.00 Limbažu Galvenās bibliotēkas Apmācību un profesionālās sadarbības centrā (Limbažos, Zāles ielā – 8) Limbažu un Alojas novadu publisko un skolu bibliotēku darbinieku seminārs.

Ziņu sagatavoja:
Zeltīte Millere
LGB KAC bibliotēku informācijas speciāliste
Tālr.: 64070747