No 3. februāra Latvijas Universitātē (LU) būs iespējams pieteikties 2013./2014.akadēmiskā gada pavasara semestrī LU īstenoto studiju kursu apgūšanai klausītāja statusā. Pieteikties var ikviens interesents, kurš vēlas pilnveidot savu personību, papildināt zināšanas un profesionālo kvalifikāciju.

Klausītāja statusā var apgūt jebkuru no LU piedāvātajiem vairāk nekā 1000 akadēmiskajiem un profesionālajiem studiju kursiem dažādās jomās.

 

Latvijas Universitāte piedāvā studiju kursus visās zinātnes nozarēs un jomās. Kursi ir dažādas sarežģītības - sākot no valodu kursiem bez priekšzināšanām un beidzot ar kursiem augstākajā matemātikā vai mikrobioloģijā. Jebkurš var noklausīties kursu, piemēram, bioētikā vai UML lietošanu programmatūras izstrādē, kino vēsturē vai zīmolu veidošanā un vadīšanā, zemes evolūcijā vai pirmajā palīdzībā, kā arī neskaitāmās citās aizraujošās jomās, ko pasniedz Latvijas vadošie nozaru eksperti. Pēc kursa beigšanas tiek izsniegts apliecinājums par tā noklausīšanos un eksāmenu nokārtošanu.

 

Klausītāji var apgūt arī studiju kursus svešvalodās Starptautiskā biznesa, Eiropas studiju un Baltijas jūras reģiona studiju programmās, kā arī Humanitāro zinātņu fakultātes nodarbībās, tāpat iespējams piedalīties citās lekcijās, kas norit angliski, kopā ar ārvalstu studentiem, pilnveidojot valodu prasmes. Par klausītāju var kļūt ikviens interesents, kam ir atbilstošs izglītības līmenis - pamatstudiju kursus var apmeklēt klausītāji ar vidējo izglītību, savukārt maģistra līmeņa studiju kursus - ar augstāko izglītību.

 

Klausītāja statuss dod iespēju piedalīties studiju procesā, kārtot pārbaudījumus, izmantot bibliotēku un e-resursus kvalifikācijas pilnveidošanai. Klausītājs var apgūt un papildināt zināšanas gan savā, gan citās specialitātēs, nestudējot konkrētā bakalaura, maģistra vai profesionālajā studiju programmā, gūt ieskatu un pieredzi, lai izvēlētos nākamo profesiju, mācīties pakāpeniski, kārtot pārbaudījumus un uzkrāt kredītpunktus, kas tiek atzīti vēlākajos studiju posmos turpmākām studijām Latvijas Universitātē vai citās augstskolās, saņemt apliecinājumu par apgūto kursu gan latviešu, gan angļu valodās.

 

Pieteikšanās kursu apguvei 2013./14.gada pavasara semestrī norisināsies no 3.februāra līdz kursa trešajai nodarbībai LU Studentu servisā, Raiņa bulvārī 19, 125.kab. (tālr.: 67034444). Ar kursu piedāvājumu un pieteikšanās kārtību iespējams iepazīties LU portālā www.lu.lv/klausitajiem/. Klausītāju kursi ir maksas pakalpojums.

 

Par Latvijas Universitāti

 

Latvijas Universitāte dibināta 1919. gadā un ir lielākā un tradīcijām bagātākā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kurā studē 15 tūkstoši studentu. Visas vairāk nekā 130 LU īstenotās studiju programmas ir akreditētas. Tās 13 fakultātēs un 21 institūtā strādā mūsu valsts vadošie speciālisti dabas, humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Universitātes darbības mērķis ir kļūt par starptautiski atzītu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti, dodot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

Ziņu sagatavoja:
Inta Jaunzeme
Latvijas Universitātes Studentu serviss
Tālr.: 67034412

Tagi: Izglītība, Profesionālā pilnveide, Latvijas Universitāte