22. janvārī Ministru kabineta sēdē apstiprinātas Aizsardzības ministrijas vadībā sagatavotās pamatnostādnes "Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018. gadam", kas raksturo Latvijas kiberdrošības situāciju, esošās problēmas un nosaka kiberdrošības politikas veidošanas pamatprincipus, mērķi un tālākās rīcības prioritāros virzienus.

Kiberdrošības politikas mērķis ir droša un uzticama kibertelpa, kurā ir garantēta valstij un sabiedrībai būtisku pakalpojumu droša, uzticama un nepārtraukta saņemšana. Tā īstenošanai tiek noteikti pieci rīcības virzieni - kiberdrošības pārvaldība un resursi, tiesiskums kibertelpā un kibernoziedzības mazināšana, sabiedrības izpratne, izglītība un pētniecība, kā arī gatavība un rīcībspēja krīzes situācijās, un starptautiskā sadarbība.

 

Latvijā ir izveidojusies informācijas sabiedrība, kurā valsts pārvalde, sabiedrība un ekonomika ir atkarīga no informācijas un komunikāciju tehnoloģiju sniegtajām iespējām un pakalpojumiem. Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem vairāk nekā 70% Latvijas iedzīvotāju regulāri lieto datoru un interneta pakalpojumus.

 

Tomēr kibertelpa ir viegli izmantojama, lai nodarītu kaitējumu indivīdam, sabiedrības grupai vai valstij kopumā. Līdz ar pieaugošo informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu sabiedrībā, valsts pārvaldē un ekonomikā, to nelikumīga izmantošana, bojāšana, paralizēšana vai iznīcināšana var radīt draudus valsts un sabiedrības drošībai, sabiedriskajai kārtībai un ekonomiskai darbībai, kā arī kavēt valsts ekonomikas tālāku izaugsmi. Lai mazinātu un novērstu riskus un apdraudējumus kibertelpā, nepieciešama vienota izpratne un koordinēta Latvijas kiberdrošības politika, kas aptver visas iesaistītās nozares, valsts un privāto sektoru. Pamatnostādņu apstiprināšana un īstenošana ir būtiska gatavojoties Latvijas prezidentūras ES Padomē 2015. gadā.

 

Saskaņā ar 2013. gada 16. aprīļa Ministru kabineta lēmumu Aizsardzības ministrija pārņēma Nacionālās informācijas tehnoloģiju drošības padomes vadību un tās ietvaros, kā arī sadarbībā ar nozares nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, 2013. gada otrajā pusē turpināja Satiksmes ministrijas uzsākto darbu pie pamatnostādņu izstrādes.

Ziņu sagatavoja:
Daina Ozoliņa
Aizsardzības ministrijas
Militāri publisko attiecību departamenta
Preses nodaļas vecākā referente
Tālr.: 67335224

Tagi: Kibertelpa, Kiberdrošība