2014. gada 30. janvārī plkst. 10.30 kinoteātrī K-Suns (Rīgā, Elizabetes ielā 83/85) pašvaldību un nevalstisko kultūras organizāciju pārstāvji aicināti piedalīties ES programmas "Radošā Eiropa" atklāšanas pasākumā.
 

Eiropas Savienības programma "Radošā Eiropa" ietver apakšprogrammu "Kultūra", kas atbalstīs kultūras sadarbības projektus, kultūras organizāciju tīklu un platformu darbību, kā arī Eiropas daiļliteratūras tulkojumus, un apakšprogrammu „MEDIA”, kas nodrošinās finansējumu kino un audiovizuālajai nozarei. Atbilstīgie pretendenti ir kultūras un radošie operatori, kas darbojas kultūras un radošajās nozarēs un kam pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa dienā juridiskas personas statuss ir bijis vismaz 2 gadus.


Pasākumu atklās Kultūras ministre Dace Melbārde, tajā piedalīsies Radošās Eiropas biroja pārstāvji, izklāstot informāciju par programmas mērķiem, konkursiem un pieteikšanās kārtību. Pasākumā piedalīsies arī iepriekšējā darbības perioda 2007.-2013. gadam ES programmu "Kultūra" un "Media" atbalstīto Latvijas kultūras organizāciju pārstāvji, kuri dalīsies pieredzē par starptautiska mēroga projektu īstenošanu un sniegs ieteikumus pārrobežu sadarbības veidošanai.


Pasākuma provizoriskā darba kārtība

•10:30 – 11:00 Dalībnieku ierašanās, reģistrācija;
•11:00 – 11:15 Kultūras ministres Daces Melbārdes uzruna;
•11:15 – 11:45 ES programma "Radošā Eiropa", kultūras apakšprogramma (Laura Turlaja, Kultūras ministrija);
•11:45 – 12:15 ES programma "Radošā Eiropa", audiovizuālā apakšprogramma (Lelda Ozola, Nacionālais Kino centrs);
•12:15 – 12:30 Jautājumi;
•12:30 – 13:00 Kafijas pauze;
•13:00 – 14:30 Paneļdiskusija – "ES programmu atbalsts kultūrai – iespējas un izaicinājumi" (Piedalās ES programmu "Kultūra" un "Media" projektu īstenotāji).
 
Lai pieteiktos pasākumam, lūdzu, aizpildīt veidlapu.


Sīkāka informācija: Laura Turlaja, Kultūras ministrijas ES kultūras kontaktpunkta nodaļas vadītāja, Laura.Turlaja@km.gov.lv, 67330228


Radošās Eiropas birojs:
www.radosaeiropa.lv
Twitter: @radosaeiropa
Facebook: www.facebook.com/radosaeiropa