2014. gada 7. februārī plkst. 10.00 LU Sociālo zinātņu fakultātē (Rīgā, Lomonosova ielā 1, 420. auditorijā) notiks Latvijas Universitātes 72. zinātniskās konferences Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes sekcija.

Programma

 

Ievadsesija


10.00-10.05 Konferences atklāšana (doc. Daina Pakalna)


10.05-10.25 Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne Latvijā: statuss un attīstības perspektīva (doc. Līga Krūmiņa)


10.25-10.45 Informācijas speciālista kompetenču modeļi (doc. Baiba Holma)

 

Diskusijas


11.00-12.10 Diskusija Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes nozīme un vieta Latvijas zinātņu nozaru sistēmā (moderators doc. Līga Krūmiņa)


11.00-12.10 Diskusija Informācijas speciālista kompetences (moderators lekt. Iveta Kalniņa)


11.00-12.10 Diskusija Bibliotēkzinātne un informācijas zinātne Latvijā: terminoloģijas aspekts (moderators doc. Daina Pakalna)


12.10-12.50 Pārtraukums. Diskusiju rezultātu apkopošana


Noslēguma sesija


12.50-13.05 Plakāta prezentācija par pētījumu Bakalaura programmas "Informācijas pārvaldība" absolventu darba iespējas un apmierinātība ar iegūtajām zināšanām un prasmēm (studenti L.Petrovska, T.Buņķis)


13.05-13.50 Diskusiju noslēguma ziņojumi (moderatori L.Krūmiņa, I.Kalniņa, D.Pakalna)


13.50-14.20 Zinātnisko rakstu krājuma Informācija un sabiedrība svinīga atvēršana


Apstiprinājumu dalībai konferencē lūdzam sūtīt uz e-pastu iveta.kalnina@lu.lv

līdz 31. janvārim, norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu.

Ziņu sagatavoja:
Iveta Kalniņa
Konferences koordinatore

Latvijas Universitātes
Sociālo zinātņu fakultātes
Informācijas un bibliotēku studiju nodaļa

Tagi: Bibliotēkzinātne, Konferences, Informācijas zinātne