Organizācijām un uzņēmumiem Eiropas Savienības jaunajā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmā "Erasmus+" ir iespēja veidot neformālās izglītības jaunatnes jomas projektus un pieteikties finansējuma saņemšanai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā.

Pieteikties finansējuma saņemšanai var šādos projektu veidos: mobilitātes projekti, stratēģisko partnerību projekti jaunatnes jomā un atbalsta jaunatnes politikas reformām projekti.

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2014. gadā jaunatnes jomas projektus programmā "Erasmus+" varēs iesniegt 3 reizes gadā:

  • Līdz 17. martam   – jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus;
  • Līdz 30. aprīlim – jauniešu un jaunatnes darbinieku mobilitātes projektus, stratēģisko partnerību projektus jaunatnes jomā un jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektus;
  • Līdz 01. oktobrim  - jauniešu mobilitātes projektus, stratēģisko partnerību projektus jaunatnes jomā un jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektus.

 

Mobilitātes projekti jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem ietver jauniešu apmaiņas,  Eiropas Brīvprātīgo darbu un jaunatnes darbinieku apmācības un sadarbības tīkla veidošanas pasākumus. Šajos projektos jāiesaista vismaz 2 starptautiski projektu partneri.

 

Stratēģisko partnerību ietvaros var veidot lielus starptautiskus vairāku gadu projektus, lai radītu inovatīvas metodes un pieejas darbā ar jaunatni vai risinātu aktuālas problēmas jaunatnes jomā, piemēram, bezdarbu. Var veidot arī mazāka mēroga projektus, piemēram, starptautiskās jauniešu iniciatīvas, kas sekmē jauniešu līdzdalību un uzņēmīgumu. Šajos projektos jāiesaista vismaz 2 starptautiski projektu partneri.

 

Atbalsta jaunatnes politikas reformām projekti veicina strukturēto dialogu starp jauniešiem/jaunatnes organizācijām un lēmumu pieņēmējiem starptautiskā un nacionālā mērogā. Iespējami nacionāli un starptautiski projekti, kuru ietvaros var tikt rīkoti piemēram, semināri, tikšanās, informatīvi pasākumi, debates u.c.

 

Projektu iesnieguma forma jeb e-forma angļu valodā ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē angļu valodā http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm. Vispārīga informācija latviešu valodā par "Erasmus+" jaunatnes jomā, projektu iesniegšanas kārtību un tulkota e-forma drīzumā būs pieejama tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv

 

2014. gadā par programmas "Erasmus+" iespējām jaunatnes jomā tiks rīkoti informatīvie pasākumi  gan Rīgā, gan reģionos. Aktuālo informāciju par pasākumiem meklējiet tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv  un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras sociālajos tīklos.

 

Ikviens, kas nolēmis veidot jaunatnes projektus programmā, aicināts izmantot konsultāciju iespējas (telefoniski, e-pastā, kā arī klātienē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā).

 

Jaunajā "Erasmus+" programmā Latvijai jaunatnes jomā atvēlēti ap 25 miljoni eiro 7 gadu periodam.

 

Programmas vadlīnijas un detalizētāka informācija: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

 

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas "Erasmus+" īstenošanu Latvijā, savukārt  Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) nodrošinās  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem izglītības un apmācības jomā (personu mobilitāte, kopīgu maģistra grādu iegūšana, stratēģiskās partnerības, zināšanu apvienības, nozaru prasmju apvienības) vairāk var uzzināt VIAA tīmekļa vietnes www.viaa.gov.lv sadaļā "Erasmus+". 

Ziņu sagatavoja:
Iluta Stepanova
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Komunikācijas daļas vecākā referente
Tālr.: 67356251
Twitter: @Jaunatne
Draugiem.lv lapa: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Tagi: Projekti, Projektu konkursi, Finansējuma piesaiste, Erasmus+