Zaubes pagasta bibliotēka pagājušajā gadā radusi gaišas un mājīgas telpas renovētajā pagastmājā. Tajās strādā jaunā bibliotekāre Tamāra Miķelsone. Viņa atzīst, ka pēdējos gados bibliotēkas loma sabiedrībā ir mainījusies.

"Senāk cilvēki nāca uz bibliotēku pēc grāmatām, mūsdienās daudz biežāk nāk, lai izmantotu internetu un lasītu laikrakstus, žurnālus. Tas tādēļ, ka cilvēkiem pietrūkst naudas, lai abonētu preses izdevumus," stāsta Tamāra un bilst, ka pagājušais gads Zaubes pagastā bijis visai mierīgs, tomēr ir vairākas lietas, par ko viņai kā zaubēnietei prieks.

 

"Pēc daudziem gadiem šogad atjaunoja Zaubes kori, kolektīvs arī piedalījās Dziesmu svētkos, un tas tiešām bija liels notikums. Aktīvi darbojas līnijdeju dejotājas, viņas arī piedalās dažādos konkursos un pasākumos. Tā ir lieliska iespēja vietējiem sanākt kopā. Cilvēki laukos jau ir visai depresīvi, bet iespēja nākt kopā, darīt interesantas lietas viņus uzmundrina, rosina aktīvākai dzīvei. Tādēļ ir apsveicama jebkura nodarbe dejošana, dziedāšana vai rokdarbnieču sanākšana. Milzīgs prieks arī par Zaubes mednieku un makšķernieku kolektīvu, kuri izkopuši pagasta ezeru, ielaiduši tajā zivis un rūpējas par vidi," domās dalās Tamāra, kas Zaubē dzīvo no bērnības un teic, ka dzīve pagastā mainījusies.

 

"Nav jau vairs kolhoza laiki, kad mašīnas un traktori jau agri no rīta rībināja pa pagasta centru. Protams, dzīve pieklususi, arī iedzīvotāju skaits samazinājies, tomēr nav jau arī tā, ka nekas nenotiek. Tiesa gan, jaunieši pēc skolas beigšanas aiziet no pagasta un lielākoties neatgriežas. Taču tas ir saprotams, jo Zaubē nav darbavietu. Vienīgi brīvdienās dzīve pagastā kļūst aktīvāka, tad jaunieši atbrauc apciemot vecākus," saka Tamāra. Viņa jaunajā gadā vēl pagastam izaugsmi un jaunas darbavietas.

 

"Ja vēl citā pagastā saglabājusies kāda zāģētava, tad Zaubē nav pat vairs tās. Vīriešiem darbs ir tikai mežā vai jābrauc uz citiem pagastiem, pilsētām. Kaut gan saprotams, ka krasi nekas nemainīsies, tomēr ļoti gribētos, lai dzīve Zaubē nekļūtu vēl klusāka," domās dalās zaubēniete.

 

***

Tamāra Miķelsone:

Cilvēki laukos jau ir visai depresīvi, bet iespēja nākt kopā, darīt interesantas lietas viņus uzmundrina, rosina aktīvākai dzīvei.

Ziņu sagatavoja:
Liene Lote Grizāne
Laikraksts Vidzemes novadiem "Druva"

Tagi: Bibliotēku loma sabiedrībā, Zaubes pagasta bibliotēka