Apes bibliotēkā janvārī apskatāmas vairākas interesantas Izstādes.

Abonementā:

".....janvārī saule no citas - no mīlestības nāk...."

 

Ciklā "Mūsu jubilāri"-

                        "Dzejniekam Klāvam Elsbergam - 55"

                        "Rakstniekam Jānim Lejiņam - 60"

                        "Rakstniecei Dzintrai Žuravskai -75"

 

Bērnu literatūras nodaļā:

"Tas baltais ziemas miers, kas iespīd istabā....."

"Jums zīmē Margarita Stāraste"

 

Lasītava:        

"Ar degsmi par brīvu Latviju" (Barikādēm -23)

"Ko sola 2014. - Zirga gads Tev, man , visiem...."