Ikkatru gadu eņģelis nones lejā baltu, pārslām apvītu grāmatiņu. Mēs taisām viņu vaļā, un visapkārt birst trauslas sniega zvaigznes. Tur nav neviena vārda, tikai vieglo pārslu burvīgais raksts mums stāsta, ka Ziemassvētki pie durvīm. (Kārlis Skalbe)

Ar šādiem vārdiem iesākās Kuldīgas Galvenās bibliotēkas organizētā Muzikālā pēcpusdiena, kurā kolektīvs pateicās saviem sadarbības partneriem un aktīvākajiem apmeklētājiem par veiksmīgu sadarbību, atsaucību un atbalstu 2013. gadā.


Pateicoties sadarbības partneriem - izglītības iestādēm, veiksmīgi tiek realizēta Bērnu Žūrija, interaktīvās literatūras stundas, kā arī tikšanās ar rakstniekiem.
Jauniešu Dome 2013. gadā uzņēmās un veiksmīgi novadīja Bērnu Žūrijas pasākumu aptuveni 500 dalībniekiem, kā arī stāstīja par savu pieredzi interneta vidē Droša interneta nedēļā.


Kuldīgas Novada muzejs ir sadarbības partneris izveidotajai virtuālajai izstādei par Latvijas Tautas fronti un citiem ar novadpētniecību saistītiem projektiem. Kā atzina Kuldīgas Novada muzeja direktore Dace Bumbiere, starp muzeju un bibliotēku izveidojušās ģimeniskas attiecības.


Bibliotēkas ikdienā un svētkos neiztikt arī bez Ernesta Vīgnera Kuldīgas bērnu mūzikas skolas un Kuldīgas bērnu un jauniešu centra atbalsta.


Bibliotēkas kolektīvs, direktores personā,  izteica savu iepriecinājumu, ka ik dienu bibliotēku apmeklē tik daudz grāmatu draugu un kā pateicība izskanēja sarūpētais koncerts, kurā muzicēja Ernesta Vīgnera Kuldīgas bērnu mūzikas skolas audzēkņi un saksofona klases skolotāja Līga Aleksandra Jāvalde, kā arī vairāku starptautisku konkursu laureāts, Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas students akordeona specialitātē Māris Rozenfelds.

Ziņu sagatavoja:
Sanita Tilgale
Kuldīgas Galvenā bibliotēka
Direktora vietniece darbā ar pagastu bibliotēkām
Tālr.: 26477986
www.biblio.kuldiga.lv