2013. gada 18. decembrī plkst. 17:00 Limbažu Galvenās bibliotēkas pasākumu ciklā "Mūsu viesis" literāra tikšanās ar režisori Virdžīniju  Lejiņu un prozaiķi Jāni Lejiņu.
Pasākums notiks Limbažu novada pašvaldības administratīvās ēkas lielajā zālē (Limbažos, Rīgas ielā – 16).


Tikšanās notiek projekta "Latviešu oriģinālliteratūras lasījumi Limbažu GB: 100 gr latviešu oriģinālliteratūras Limbažu novadam" 5. kārtas ietvaros, ar VKKF finansiālo atbalstu.